Siirry sisältöön

Outi Mertamo

Ready Steady Go -tasot

Sosiaalisen median sisällöt (Steady ½ pv / Go 1 pv)

Mikä sisältä toimii eri sosiaalisen median kanavissa? Miten tuotetaan itse sosiaalisen median sisältöä? Miten saada asiakkaat osallistumaan sisällön avulla? Valmennuksessa käydään sosiaalisenmedian eri kanavien sisältöjä läpi, tutustutaan sisältösuunnitelmaan ja ideoidaan yhdessä koukuttavaa sisältöä osallistujille. Valmennuksessa perehdytään tapoihin, joilla yritys voi itse tuottaa omaa sisältöään sosiaaliseen mediaan.

Asiakaskokemuksen johtaminen matkailuyrityksessä (Steady ½ pv)

Mistä muodostuu yrityksessä asiakaskokemus? Miten asiakaskokemusta voi mitata ja miten sitä voi parantaa? Valmennus auttaa ymmärtämään mistä tekijöistä asiakaskokemus koostuu ja miten siihen vaikutetaan. Asiakaskokemuksen johtamisella lisätään tyytyväisiä asiakkaita ja näin varmistetaan liiketoiminnan menestyminen.

Valmennukseen voi yhdistää myös asiakkaan palvelupolun tai asiakaskohderyhmät, jolloin valmennuksesta saadaan hyvä kokopäivän kokonaisuus.

Diginäkyvyys ja hakukoneoptimointi (Ready/Steady ½ pv – 1 pv)

Mitä on hakukoneoptimointi ja miten se vaikuttaa yritykseni löydettävyyteen verkossa? Miten toteuttaa omien verkkosivujen hakukoneoptimointia? Valmennuksessa tutustutaan hakukoneoptimoinnin perusteisiin ja miten se pitää jokaisen yrityksen huomioida oman verkkosivuston osalta. Tavoitteena tutustua konkreettisiin toimenpiteisiin, miten yritys parantaa omaa hakukonenäkyvyyttään itse.

Digitaalinen markkinointiviestintä matkailuyrityksessä (Ready/Steady ½ pv – 1 pv)

Mitkä ovat matkailuyrityksen tärkeitä digitaalisia markkinointikanavia? Miten määrittää omat kohderyhmät ja huomioida ne markkinointiviestinnässä? Valmennuksessa perehdytään erilaisiin digitaalisen markkinoinnin muotoihin ja niiden toimivuuteen eri kohderyhmissä. Perehdytään markkinointisuunnitelman laatimiseen ja mittareihin toteutettujen toimenpiteiden onnistumisen mittaamiseksi. Valmennuksessa perehdytään myös kansainvälisten asiakkaiden huomioimiseen markkinointiviestinnässä.

SoMe markkinointi (Go ½ pv – 1 pv)

Missä somekanavissa yrityksen tulee näkyvä? Mitä sisältöä eri kanaviin tuotetaan? Miten sisältö ja yleisö vaikuttavat näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa? Miten tehdä maksullista markkinointia sosiaalisessa mediassa? Valmennuksessa tutustutaan eri sosiaalisen median kanaviin, niiden kohdeyleisöön ja sisältöön. Lisäksi valmennuksessa perehdytään suurimpien sosiaalisen median kanavien maksullisen markkinoinnin toteuttamiseen.

Suosittelumarkkinointi (Steady ½ pv)

Mitä on suosittelumarkkinointi ja miten sitä hyödynnetään matkailuyrityksen markkinointiviestinnässä? Mikä on suosittelumarkkinoinnin merkitys? Miten yritys voi itse vaikuttaa suosittelumarkkinointiin? Valmennuksessa perehdytään suosittelumarkkinointiin ja eri suosittelumarkkinoinnin kanaviin. Suosittelumarkkinoinnin toimintaperiaatteita, haasteita ja hyötyjä käydään läpi. Lisäksi valmennuksessa perehdytään konkreettisesti suurimpien kanavien ominaisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen.

TripAdvisor (Ready/Steady ½ pv)

Mitkä ovat yritysten mahdollisuudet hyödyntää TripAdvisoria? Miten yrityksen saa näkyviin TripAdvisorissa tai omaan hallintaan? Mitä maksuttomia ja maksullisia ominaisuuksia yritys voi hyödyntää? Valmennuksessa perehdytään ensin TripAdvisoriin ja sen ominaisuuksiin. Lisäksi toiminnallinen osuus, jossa autetaan yrityksiä omien profiilien luonnissa, päivittämisessä ja haasteissa.

Digitaaliset myynti- ja jakelukanavat (Ready/Go 1 pv)

Mitä mahdollisuuksia digitaaliset myyntikanavat tarjoavat matkailuyritykselle? Mitä huomioida tuotteiden digitaalisessa myynnissä? Miten rakentaa oma verkkokauppa ja miten päästä muihin verkossa toimiviin jakelukanaviin myyntiin? Valmennuksessa perehdytään matkailutuotteiden ja -palveluiden myyntiin verkossa yleisesti, sekä oman verkkokaupan perustamisessa huomioitaviin seikkoihin. Matkailun verkossa toimiviin eri jakelukanaviin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin tutustaan yrityksen oman ymmärryksen kartuttamiseksi.

Tuotteistaminen digitaalisiin kanaviin (Steady/Go ½ pv – 1 pv)

Mitä tulee huomioida, kun matkailutuotteiden ja -palveluiden myyntiä siirretään verkkoon? Miten huomioida yksittäiset matkailijat ja miten myydä ryhmätuotteita verkossa? Valmennuksessa perehdytään tuotteistamiseen, sekä tuotekortin luomiseen. Tuotteistamisessa keskitytään erityisesti digitaalisiin kanaviin tuotteistamiseen. Visit Finlandin kansainvälistymiskriteereihin tutustuminen. Valmennuksen aikana perehdytään digitaalisen kaupankäynnin vaatimuksiin ja erityispiirteisiin ja tehdään käytännön harjoituksia oman yrityksen tuotteiden kehittämiseksi.

Lisätietoja

Olen yrittäjätaustan omaava matkailun ammattilainen ja erityisenä intohimona digitaalisuuden monet muodot! Olen toiminut yli 10 vuotta matkailun yrittäjänä ja viimeiset kolme vuotta kasvattanut kokemustani valmentaja HAMK Smart tutkimusyksikössä matkailun kehittämisen parissa.

Outi Mertamo
Häme Event Oy
outi.mertamo (at) gmail.com
Puh. 045 3264401
mertamo.fi