Siirry sisältöön

Paula Makkonen

Yritys- ja DMO-kohtainen konsultointi

Matkailuliiketoimintaa tukevan esiselvityshankkeen suunnittelu ja valmistelu

Esiselvityshanke tai valmisteluhanke sopii erityisesti laajempien ja pitkien ylimaakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyöhankkeiden esiselvitys ja -suunnittelu vaiheeseen, jossa hankekonsortio joko on jo tai ei ole vielä valmiina. Valmisteluhankkeen aikana innovoidaan ja arvioidaan erilaisia vaihtoehtoisia kehittämispolkuja ja -ratkaisuja, joita varsinaisessa hankkeessa tullaan toteuttamaan, rakennetaan laajempia hankekonsortioita sekä suunnitellaan varsinaisen hankkeen rahoitusta.

Matkailuliiketoimintaa tukevan hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Tämä soveltuu kaikenlaisten hankkeiden suunnitteluun, jossa laajoja tai pitkäkestoisia esiselvityksiä ja/tai -suunnittelua ei tarvita.

Moduulit:
1. Alustava ideointi ja mahdollisuuksien kartoitus
2. Hankeidean tarkempi määrittely tarpeen tai idean kautta
3. Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja selvittäminen
4. Hankkeen sisällön suunnittelu ja tavoitteiden määrittely
5. Hankesuunnitelman laatiminen
6. Resurssien kartoitus
7. Rahoitushakemus liitteineen sopivaa instrumenttia hyödyntäen

Hanketoteutus ja seuranta

Seuraavat toimenpiteet liittyvät positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin:

Moduulit:
1. Hankkeen kick-off
2. Rekrytoinnit
3. Työajanseurannan järjestäminen
4. Talous ja kirjanpidon järjestäminen
5. Ohjausryhmätyöskentelyn suunnittelu ja järjestäminen (jos vaaditaan)
6. Viestintästrategian suunnittelu
7. Hankintalaki ja kilpailutukset
8. Raportointi, seuranta ja maksatukset
9. Mahdolliset hankemuutokset
10. Loppuraportti

Lisätietoja

Olen kumppaninne, kun mielessänne on jo selvä hankeidea, tai vasta suunnittelette sellaista! Olen hankkeiden ammattilainen ja tunnen hankkeisiin liittyvät eri vaiheet sekä hankkeita mahdollistavat rahoitusinstrumentit.
Tuotan palveluitani suomeksi ja englanniksi.

Paula Makkonen
Inse Consulting Oy
paula.makkonen(at)inse.fi
Puh. +358 (0)40 5600 044
https://www.inse.fi/