Siirry sisältöön

Arja Kortesluoma

Ready Steady -tasot

Matkailutuotteen kehittäminen  1 – 4 pv tai 4 x ½ pv (Ready-Steady) 

Ready-tason työpajoissa/koulutuksissa käydään läpi tuotekehityksen sekä kansainvälistymisen perusteita käytännönläheisesti ja käytäntöön soveltaen, osallistujien lähtökohdat huomioiden. Valmennus räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja osallistujien tarpeiden ja lähtötason pohjalta. Valmennus toteutetaan useammassa jaksossa joko päivän mittaisina tai vaihtoehtoisesti puolenpäivän/illan kestävinä tilaisuuksina. Työpajoissa käydään läpi aihekokonaisuuksittain matkailun asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja kansainvälisille markkinoille suunnatun tuotteen kehittämispolku: 1) Asiakas, 2) Tuote, 3) Hinnoittelu, 4) Markkinointiviestintä ja jakelutiet (painotus digitaalissa näkyvyys- ja myyntikanavissa). Työpajan aineistona käytetään mm. Visit Finland kansainvälistymisopasta ja kohderyhmäopasta, täydennettynä kouluttajan omalla materiaalilla.

Räätälöity kansainvälistymisvalmennus, (Steady)

Työpajojen sisältö räätälöidään aina tilaajan tarpeen pohjalta, osallistujien lähtökohdat huomioiden. Työpajapäivien sisältöjä ja osioita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Pyydä yksilöity tarjous työpajasi sisällöstä.

Tunnista asiakkaasi – Kohderyhmäkoulutus ½ – 1 pv (Ready-Steady)

Tunnista asiakkaasi – kohdenna tuotteesi ja markkinointi oikein. Erilaisten asiakaskohderyhmien tunnistaminen on tarpeellista, jotta yritys osaa kehittää palveluitaan ja suunnata markkinointinsa asiakaslähtöisesti. Kohderyhmä-koulutuksessa voidaan keskittyä kotimaisiin asiakasryhmiin, jos kansainvälistyminen ei ole yrityksen suunnitelmissa. Kansainväliset kohderyhmät ja markkina-alueet -valmennuksessa keskitytään ulkomaalaisiin matkailijoihin Visit Finlandin tuoreen kohderyhmä/segmentointi -selvityksen pohjalta, painottuen tilaajan toivomiin markkina-alueisiin. Valmennuksessa opastetaan osallistujia tunnistamaan erilaiset kohderyhmät ja hyödyntämään segmenttipohjaista tietoa tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Tuotteistaminen ja tuotekortti, ½ – 1 pv (Steady)

Työpajassa työstetään osallistujien tuotteita/tuoteideoita myytäviksi matkailutuotteiksi kohderyhmä- ja teemakohtaiset määrittelyt ja painopistealueet huomioiden. Työpajassa voidaan työstää yrityskohtaisia tuotteita ja/tai yhteistuotteita.

Matkailutuotteen/palvelun hinnoittelu, ½ – 1 pv (Steady)

Työpajassa käydään läpi matkailutuotteen hinnoittelun perusteita osallistujien tarpeet/lähtötaso huomioiden ja hinnoitellaan osallistujien omia tai yhteisiä verkostotuotteita myyntikuntoon.

Matkailuyrityksen turvallisuus -valmennus, 1 pv

Matkailualalle suunnattu päivän kestävä turvallisuuskoulutus antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Valmennuksen päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen vastuullisuuden ja laadun parantaminen. Valmennuksella herätellään palveluntarjoajia ja työntekijöitä turvallisuusasioista huolehtimiseen. Valmennuspäivän lopuksi on mahdollista suorittaa koe, jonka läpäistyään on oikeutettu saamaan Matkailun turvallisuuspassin (MATUPA). Turvallisuuspassi-koulutus sopii hyvin perusvalmennukseksi kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, kulttuuripalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville. Valmennus sopii myös muissa asiakaspalvelutehtävissä matkailijoita palveleville henkilöille.

Muista turvallisuusvalmennuksista tai esim. yrityksen turvallisuussparrauksista kannattaa olla yhteydessä suoraan valmentajaan.

Kulttuurimatkailun kehittäminen, ½ – 2 pv (Steady)

Työpajassa tuotteistetaan kulttuurisisältöisiä kulttuurimatkailutuotteita, painottaen tuotteen kulttuurillista sisältöä ja huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi Culture Finland katto-ohjelman ja Visit Finland kulttuurimatkailustrategian linjauksia ja suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan kulttuuri/matkailutuotteeseen.

Hyvinvointimatkailun kehittäminen, ½ – 2 pv (Steady)

Työpajassa tuotteistetaan hyvinvointisisältöisiä matkailutuotteita, painottaen tuotteen teemallista sisältöä ja huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi FinRelax katto-ohjelman ja Visit Finland hyvinvointimatkailustrategian linjauksia ja suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan matkailutuotteeseen.

Aktiviteettimatkailun kehittäminen, 1 – 2 pv (Steady)

Työpajassa tuotteistetaan asiakaslähtöisesti luonnossa toteutettavia kesä- ja talviaktiviteetteja / ohjelmapalveluja myyntikuntoon. Työpajan tuotteistusprosessi etenee ideasta myytäväksi tuotteeksi tai painotus voi olla tuotesisällön ja jakelukanavien hiomisessa. Työpajasisällöissä huomioidaan Visit Finland -tuoteteemat sekä ohjelmapalvelujen turvallisuus.

Ideasta myytäväksi tuotteeksi -valmennus kokonaisuus 3- 6 pv

Jaksotettu työpajasarja, jonka aikana yrittäjät työstävät omia tuotteitaan markkinoille ja myyntikanaviin. Työpaja aloitetaan tuotteistuksen ja valitun teeman perusjaksolla ja tuoteideoiden kartoituksella. Toisena päivänä työstetään tuotteen sisältöä ja aloitetaan tuotteen hinnoittelu. Seuraavilla jaksoilla tuotteelle etsitään markkinointi- ja myyntikanavia. Viimeisellä jaksolla viimeistellään tuotetta myyntikuntoon ja syvennetään osallistujien kaipaamia aihealueita. Valmennuskokonaisuuteen on mahdollista yhdistää myös tuotearvioinnit ja tuotetestaukset. Pyydä lisätietoja ja tarjous valmentajalta.

MATKAILUHANKKEIDEN SISÄLTÖSUUNNITTELUT JA HANKEVALMISTELUT

Autamme alueellisia matkailu- ja kehittämisorganisaatioita sekä matkailuyrityksiä ja yritysryhmiä kehittämishankkeiden sisältösuunnittelussa ja hankerahoituksen hakemisessa. Jos mielessänne on uusia ideoita tai kehittämistarpeita matkailuliiketoiminnan kasvattamiseksi, niin ota yhteys meihin ja jalostetaan yhdessä ideastanne kehittämishanke, mietitään paras rahoitusinstrumentti ja haetaan rahoitusta projektin toteuttamiseksi.

Esimerkiksi Maaseuturahaston tukia voidaan käyttää kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin sekä yleishyödyllisiin toimintaympäristön (kuten luontoreitit) investointihankkeisiin. Maaseudulla toimivat matkailu-, kulttuuri- ja muut matkailua tukevat yritykset voivat kehittää toimintaansa yhteisellä yritysryhmähankkeella, joka mahdollistaa myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Yritysryhmähankkeella voidaan kehittämisen lisäksi tehdä myös markkinointia ja myynnin edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, digitalisen saavutettavuuden parantamista tai kansainvälistymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ota yhteyttä – suunnitellaan yhdessä lisää!

Lisätietoja

Arja toteuttaa käytännönläheisiä matkailutyöpajoja yli 30 vuoden asiantuntemuksella ja käytännön kokemuksella, joka on hankittu monipuolisista matkailun kehittämis-, myynti- ja markkinointitehtävistä ympäri Suomen. Erityisosa-alueina asiakaslähtöinen tuotekehitys sekä matkailun strategiaprosessit. Kortesluoma on toteuttanut lukuisia matkailun tuotekehityskoulutuksia ja tuotteistusprosesseja erityisesti Lapissa ja Pohjanmaalla. Hänellä on pedagoginen koulutus sekä useita matkailukouluttaja, mm. SPEKin MATUPA-, LEO:n Elämyskouluttaja sekä PS ja TT- kouluttajapätevyydet.

Arja Kortesluoma
Asiantuntijapalvelut Korpur Oy
+358 40 534 0258
akortesluoma (at) gmail.com