Siirry sisältöön

Arja Kortesluoma

Ready Steady -tasot

Matkailuyrityksen turvallisuus -valmennus, 1 päivä

Matkailualalle suunnattu päivän kestävä turvallisuuskoulutus antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Valmennuksen päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen vastuullisuuden ja laadun parantaminen. Valmennuksella herätellään palveluntarjoajia ja työntekijöitä turvallisuusasioista huolehtimiseen. Valmennuspäivän lopuksi on mahdollista suorittaa koe, jonka läpäistyään on oikeutettu saamaan Matkailun turvallisuuspassin (MATUPA). Turvallisuuspassi-koulutus sopii hyvin perusvalmennukseksi kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, kulttuuripalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville. Valmennus sopii myös muissa asiakaspalvelutehtävissä matkailijoita palveleville henkilöille.

Muista turvallisuusvalmennuksista tai esim. yrityksen turvallisuussparrauksista kannattaa olla yhteydessä suoraan valmentajaan.

Kansainvälistymisvalmennus, tuotekehityksen perusteet, (Ready) 4 x ½ pvä tai 2 X 1 pvä

Perustuen Matkailuyrittäjän kansainvälistymisoppaaseen: Ready-tason työpajoissa/koulutuksissa käydään läpi kansainvälistymisen sekä tuotekehityksen perusteita käytännönläheisesti ja soveltaen, osallistujien lähtökohdat huomioiden. Ready-taso voidaan toteuttaa joko kahtena koko päivän mittaisena tai vaihtoehtoisesti neljänä puolenpäivän/illan kestävinä tilaisuuksina. Työpajoissa käydään läpi aihekokonaisuuksittain matkailun asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja kansainvälisille markkinoille suunnatun tuotteen kehittämistyön perusteet 1) Tuote, 2) Hinta, 3) Markkinointiviestintä, 4) Jakelutiet. Työpajan runkona käytetään Visit Finland Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopasta, täydennettynä kouluttajan omalla materiaalilla.

Räätälöity kansainvälistymisvalmennus, (Steady)

Työpajojen sisältö räätälöidään aina tilaajan tarpeen pohjalta, osallistujien lähtökohdat huomioiden. Työpajapäivien sisältöjä ja osioita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Pyydä yksilöity tarjous työpajasi sisällöstä.

Modernit humanistit – kohderyhmäkoulutus, (Steady) ½ – 1 pvä

Työpajan sisältö perustuu Modernit humanistit opaskirjaan sekä valittuun tuoteteemaan / markkina-alueeseen painottuen.

Tuotteistaminen ja tuotekortti, (Steady) ½ – 1 pvä

Työpajassa työstetään osallistujien tuotteita/tuoteideoita myytäviksi matkailutuotteiksi kohderyhmä- ja teemakohtaiset määrittelyt ja painopistealueet huomioiden. Työpajassa voidaan työstää yrityskohtaisia tuotteita ja/tai yhteistuotteita.

Matkailutuotteen/palvelun hinnoittelu, (Steady) ½ – 1 pvä

Työpajassa käydään läpi matkailutuotteen hinnoittelun perusteita osallistujien tarpeet/lähtötaso huomioiden ja hinnoitellaan osallistujien omia tai yhteisiä verkostotuotteita myyntikuntoon.

Kulttuurimatkailun kehittäminen, (Steady) ½ – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan kulttuurisisältöisiä kulttuurimatkailutuotteita, painottaen tuotteen kulttuurillista sisältöä ja huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi Culture Finland katto-ohjelman ja Visit Finland kulttuurimatkailustrategian linjauksia ja suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan kulttuuri/matkailutuotteeseen.

Hyvinvointimatkailun kehittäminen, (Steady) ½ – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan hyvinvointisisältöisiä matkailutuotteita, painottaen tuotteen teemallista sisältöä ja huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi FinRelax katto-ohjelman ja Visit Finland hyvinvointimatkailustrategian linjauksia ja suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan matkailutuotteeseen.

Aktiviteettimatkailun kehittäminen, (Steady) 1 – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan asiakaslähtöisesti luonnossa toteutettavia kesä- ja talviaktiviteetteja / ohjelmapalveluja myyntikuntoon. Työpajan tuotteistusprosessi etenee ideasta myytäväksi tuotteeksi tai painotus voi olla tuotesisällön ja jakelukanavien hiomisessa. Työpajasisällöissä huomioidaan Visit Finland -tuoteteemat sekä ohjelmapalvelujen turvallisuus.

Ideasta myytäväksi tuotteeksi -valmennus kokonaisuus 3- 6 päivää

Jaksotettu työpajasarja, jonka aikana yrittäjät työstävät omia tuotteitaan markkinoille ja myyntikanaviin. Työpaja aloitetaan tuotteistuksen ja valitun teeman perusjaksolla ja tuoteideoiden kartoituksella. Toisena päivänä työstetään tuotteen sisältöä ja aloitetaan tuotteen hinnoittelu. Seuraavilla jaksoilla tuotteelle etsitään markkinointi- ja myyntikanavia. Viimeisellä jaksolla viimeistellään tuotetta myyntikuntoon ja syvennetään osallistujien kaipaamia aihealueita. Valmennuskokonaisuuteen on mahdollista yhdistää myös tuotearvioinnit ja tuotetestaukset. Pyydä lisätietoja ja tarjous valmentajalta.

Tutustu myös Culture Finland -valmennuspolkuun.

Lisätietoja

Arja toteuttaa käytännönläheisiä matkailutyöpajoja yli 30 vuoden asiantuntemuksella ja käytännön kokemuksella, joka on hankittu monipuolisista matkailun kehittämis-, myynti- ja markkinointitehtävistä ympäri Suomen. Erityisosa-alueina asiakaslähtöinen tuotekehitys sekä matkailun strategiaprosessit. Kortesluoma on toteuttanut lukuisia matkailun tuotekehityskoulutuksia ja tuotteistusprosesseja erityisesti Lapissa ja Pohjanmaalla. Hänellä on pedagoginen koulutus sekä useita matkailukouluttaja, mm. SPEKin MATUPA-, LEO:n Elämyskouluttaja sekä PS ja TT- kouluttajapätevyydet.

Arja Kortesluoma
Asiantuntijapalvelut Korpur Oy
+358 40 534 0258
akortesluoma (at) gmail.com