Siirry sisältöön

Minna Komulainen

Yrityksille ja DMOille

Google-näkyvyys ja mainonta, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready, Steady & Go) 

Lisää nettisivujesi näkyvyyttä - koulutuksessa käydään läpi hakukoneoptimoinnin perusteet ja tutustutaan SEO:n työvälineisiin käytännössä. Koulutuksessa perehdytään siihen, miten luodaan hakukoneystävällistä orgaanista sisältöä sekä millaisia mainosmuotoja Googlessa kannattaa käyttää. Millainen sisältöstrategia toimii eri kohderyhmille, miten tehdään tuloksellista mainontaa, mikä on kampanjasivujen toimiva resepti ja miten tuloksia seurataan? Työpajassa kokeillaan myös työkaluja, miten omat sivut suorittavat teknisestä ja miten niitä pitäisi kehittää. Koulutus antaa käytännönläheiset työkalut, miten omien nettisivujen näkyvyyttä voi parantaa ja miten hakukoneoptimoinnin saa osaksi normaalia työtä.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Sosiaalinen media - DIGILOIKKA BOOTCAMP, 2 h, ½ pv, 1 pv tai 2 pv (Ready, Steady & Go)

Tiedätkö, missä somekanavissa yrityksesi kannattaa olla aktiivinen uusien asiakkaiden löytämiseksi? Digitohtorin koulutuksessa pureudutaan menestyksellisen sisältöstrategian luomiseen asiakasnäkökulmasta, monikanavaiseen markkinointiin, kurkistetaan omien somekanavien asiakasprofiileita sekä voidaan tehdä tehoputsaus omien somekanavien kuntoon laittamiseen ja oikeisiin hakusanoihin. Entä missä sosiaalisen median trendeissä yrityksen kannattaa olla mukana nyt? Käytännönläheisessä työpajassa käydään läpi monikanavainen markkinointi niin Facebookissa, Instagramissa, Tiktokissa, LinkedInissä kuin Youtubessa tai voidaan keskittyä juuri siihen kanavaan/kanaviin, mikä teille on ajankohtaista. Koulutuksessa harjoitellaan myös tekoälyn käyttöä digimarkkinoinnissa sekä rakennetaan erilaisten budjettien kampanjoita yrityksen somekanaviin. Koulutuksesta saat myös toimivat ohjeet somekanavien tietoturvaan ja pikavinkit somemokiin, miten niissä kannattaa toimia.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Digitaalinen löydettävyys ja digitaalinen asiakaspolku, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready, Steady & Go)

Koulutuksessa parannetaan omien digikanavien, nettisivujen ja somen näkyvyyttä hakukoneoptimoinnilla sekä rakennetaan digitaalinen asiakaspolku. Koulutuksessa paneudutaan siihen, miten luodaan hakukoneystävällistä orgaanista sisältöä ja harjoitellaan sitä käytännössä. Entä miten teet toimivan kampanjasivun, mitä elementtejä kampanjasi laskeutumissivuilla pitää olla? Työpajassa kartoitetaan suunnitelmapohjalle asiakkaan polku houkutteluvaiheesta valintaan, ostamiseen ja jälkimarkkinointiin sekä miten sitä voi kehittää.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Digitaalinen markkinointi - DIGILOIKKA BOOTCAMP, 2 h, ½ pv, 1 pv tai 2 pv (Ready, Steady & Go) 

Miten otat monikanavaisen digimarkkinoinnin haltuun? Digitohtorin koulutuksessa pureudutaan menestyksellisen sisältöstrategian luomiseen asiakasnäkökulmasta, monikanavaiseen markkinointiin, kurkistetaan omien digikanavien asiakassegmenttejä sekä voidaan tehdä tehoputsaus omien digikanavien kuntoon laittamiseen ja onnistuneisiin hakusanoihin. Miten yritys saa parhaan hyödyn digikanavistaan ja miten ottaa trendit haltuun? Käytännönläheisessä työpajassa käydään läpi monikanavainen markkinointi niin Googlessa, Facebookissa, Instagramissa, Tiktokissa, Linkedinissä kuin Youtubessa tai voidaan keskittyä juuri siihen kanavaan/kanaviin, mikä teille on ajankohtaista. Koulutuksessa harjoitellaan myös, miten tekoäly auttaa digimarkkinoinnissa sekä rakennetaan erilaisten budjettien kampanjoita yrityksen digikanaviin.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Tiedolla johtaminen matkailualueella, 2 h, ½ pv, 1 pv (Ready, Steady & Go)

Tunnetko asiakkaasi? Digikanavien data kertoo sinulle, mikä asiakkaita kiinnostaa ja miten voit kehittää markkinointiasi ja sisältöstrategiaasi entistä osuvammaksi. Koulutuksessa katsotaan ”pellin alle”, mitä digikanavasi kertovat niin asiakassegmenteistä, ostohalukkuudesta kuin kehittämisen paikoista. Tutustumme myös asiakkaan kuuntelun työkaluihin eri digitaalisilla alustoilla mm. Tripadvisor, Google sekä harjoittelemme tekoälyn käyttöä asiakastiedon hankkimiseksi. Monikanavaisen analyysin avulla laaditaan tiekartta matkailuyrityksen tai alueen tiedolla johtamisen kehittämiseksi.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Tunnista omat kohderyhmät eri markkinoille, 2 h, ½ pv, 1 pv (Ready, Steady & Go)

Koulutuksessa perehdytään Visit Finlandin kohderyhmäoppaan avulla omien kohderyhmien määrittelyyn ja tuotteiden kehittämiseen, millaisiin kohderyhmiin yrityksen tai alueen kannattaa panostaa sekä millaisia markkinavalintoja tehdä. Koulutuksessa käydään läpi kansainvälisten matkailijoiden kiinnostuksen kohteita ja kuluttajakäyttäytymistä. Sen jälkeen kohderyhmäoppaan antama tieto yhdistetään omaan tuotetarjontaan ja kartoitetaan mille markkinoille eri tuotteita kannattaa tarjota, tai miten kehittää niitä myyvimmiksi asiakasnäkökulmasta.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready, Steady & Go)

Työpajassa tutustutaan asiakastiedon hankintaan eri keinoin ja muodostetaan niistä asiakasprofiilityyppejä (motivaatio, ominaisuudet, ostamisen esteet, kuvaukset). Laaditaan asiakkaan näkökulmasta toimiva palvelupolku ja palvelukuvaukset. Palvelusta tehdään tuotekortti. Tutustutaan myös aluemarkkinoinnin keinoihin tuoda kohdetta esiin.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Tarinallistaminen, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready, Steady & Go)

Koulutuksessa tuotteistetaan matkailukohteen ominaisuuksista ainutlaatuinen tarina, jota voi käyttää niin alueen tai yrityksen brändin kehittämiseen ja palvelukuvauksen tarinan kaareen. Tarinan avulla saat persoonalliset tuotekuvaukset ja originellia sisältöä markkinointiisi. Työpajassa rakennetaan tarinan ominaisuudet, tarinan kaari, brändin sanoma sekä saat työvälineet tarinan hyödyntämiseksi omassa liiketoiminnassasi. Tutustutaan myös Visit Finlandin kulttuurimatkailun oppaisiin.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Kulttuuri vetovoimaiseksi palvelutuotteeksi, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready, Steady & Go)

Koulutuksessa rakennetaan matkailukohteen kulttuurin vetovoimatekijöistä matkailutuotteita. Työpajassa tuotetaan yhdessä tarinallistamisen ja kohdeanalyysin sekä Visit Finlandin kulttuurimatkailun USP:n mukaisia tuotteita, mitkä vastaavat kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin. Tuloksena syntyy kulttuurimatkailun tiekartta, miten kulttuuri tukee alueen erilaistumista sekä tuotekortteja kulttuurimatkailuun.

Kohderyhmä: yritykset/alueorganisaatiot

Lisätietoja

Kouluttaja, markkinointialan kauppatieteiden maisteri ja tekniikan tohtori palveluksessasi. Olen tutkinut digimarkkinoinnin hyödyntämistä yrityksissä ja tehnyt pitkään töitä niin markkinointipäällikkönä kuin matkailuammattilaisena. Tutustu uusimpiin tietokirjoihin, mm. Menesty digimarkkinoinnilla 2.0 sekä blogiini digitaalinenliiketoiminta.fi. Olen valmentanut yli 1000 yrittäjää ja viestijää, jotka haluavat menestyä markkinoinnissaan. Markkinointivalmennuksiani on sanottu käytännönläheisiksi ja innostaviksi. Verkostoidutaan linkedin.com/in/minnakomulainen

Minna Komulainen
Studia Consulting tmi
minnakomulainen1(at)gmail.com
+358 44 550 0862