Siirry sisältöön

Kristiina Havas

Steady-taso

RUOKAMATKAILU (STEADY) ½ – 1 PV

Yhä useampi matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä. He haluavat kokea luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan. Suomalaisessa ruokamatkailussa on potentiaalia, sillä lähiruoka luonnonantimineen, tarinat, aitous, paikallisuus, puhtaus ja vastuullisuus luovat arvoa matkailijalle. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta.

Ruoka ja ruokailu ovat oleellisia ja elämyksellisiä osia matkailutuotetta. Suomen matkailun kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että ruokamatkailua kehitetään, asiakkaiden odotukset täytetään ja ylitetään. Ruokamatkailu voi olla myös alueellinen brändielementti. Ruokamatkailun valmennuskokonaisuus voidaan räätälöidä asiakaan tarpeiden mukaisesti. Teemoja voivat olla ruokamatkailun tuotteistaminen palvelumuotoilua hyödyntäen ja alueen vahvuuksien tunnistaminen ruokamatkailussa. Ruokamatkailun kehittämisessä voidaan hyödyntää olemassa olevia työkaluja, mm. Suomen ruokamatkailustrategia ja tuotesuositukset, jotka löytyvät www.hungryforfinland.fi sivulta.

Lisäksi voidaan toteuttaa räätälöityjä valmennuksia ruokamatkailun näkökulmasta, muun muassa osana kulttuurimatkailua ja luontomatkailua. Asiakkaat, kansainvälistyminen, tuotteistaminen ja tuotekortti ovat oleellisia osia kehittämistä. Näitä teemoja voidaan sisällyttää räätälöityyn valmennukseen.

Kristiina Havas

Kristiina Havas on toiminut valtakunnallisten ruokamatkailuhankkeiden projektipäällikkönä yli kymmenen vuotta. Hän on toiminut tuotekehittäjä- ja palvelumuotoilukouluttajana sekä matkailun toimialalla monissa eri tehtävissä.

Kristiina Havas
FM, ruokamatkailun asiantuntija
Haaga-Helia amk
kristiina.havas (at) haaga-helia.fi
+358 500 688 332
www.hungryforfinland.fi
www.haaga-helia.fi