Siirry sisältöön

Kristiina Adamsson

Ready & Steady -tasot

Asiakaskokemuksen rakentaminen ja kehittäminen ruokamatkailussa, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready & Steady)

”Mitä tarttis tietää asiakkaista ja asiakaskokemuksesta?” Tunne asiakkaasi! Visit Finlandin uudet asiakasprofiilit. Ketkä ovat erityisesti ruokamatkailun asiakkaita?  Mitä he toivovat? Millaisia asiakkaita haluatte houkutella? Pureudutaan asiakaspolkuun ruokamatkailun näkökulmasta myös käytännönläheisesti. Canvas-työskentelyä ja kokonaisuutta voidaan räätälöidä tilaajakohtaisesti. 

Ruokamatkailun tarinallistamispajat, ½ pv tai 1 pv (Ready & Steady)

”Mitä tarttis kertoa?” Ruokamatkailun tarinallistamista helposti ja asiakaslähtöisesti ketterin menetelmin. Otetaan asiakas keskiöön, hän kulkee polulla ja kokee tarinan. Voidaan tarinallistaa yritystä, asiakaspolkua tai yksittäistä ruokamatkailutuotetta, yhdistelmätuotetta, reittiä, aluetta, maakuntaa, sinä päätät. Tavoitteena asiakkaalle merkityksellisten tarinoiden rakentaminen ruokamatkailuun, mutkattomasti.

Ruokamatkailutuotteiden tuotteistaminen/ reittien ja/tai yhdistelmätuotteiden rakentaminen, ½ pv tai 1 pv (Ready & Steady)

”Miten tarttis reitittää?” Ruokamatkailun mahdollisuudet alueellisesti ja yli aluerajojen. Millaisia reittejä olisi hyvä rakentaa asiakaslähtöisesti, miten tehdä yhteistyötä, siitä on kyse. Tehdään konkreettisia ruokamatkailureittejä, jossa jonkin alueen tarjontaa monipuolisesti tarjolla indis-matkailijoille tai ryhmille ruokamatkailustrategian 2020-2028 suuntaviivojen hengessä. Voidaan suunnitella myös loppuun asti paketoituja kokonaisuuksia, joissa ruokamatkailu yhdistetään muihin aktiviteetteihin. 

Uusi luksus ruokamatkailussa, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready & Steady)

”Miten tarttis luksustella?” Mitä on uusi, epätavanomainen tai suomalainen luksus ruokamatkailussa? Miten vaativille asiakkaille tuotteistetaan suomalaista ruokamatkailua? Millaisia mahdollisuuksia voisi löytyä? Mitä tulee huomioida? Voidaan myös kehittää eteenpäin olemassa olevaa ruokamatkailutuotetta sparraillen. Yksityiskohdat ja estetiikka tikkiin. 

Suomalainen ruokakulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready & Steady)

”Mitä kannattais tarjota?” Tutustutaan suomalaisen ruokakulttuurin perinteeseen ja historiaan osana ruokamatkailua. Käydään läpi kehityssuuntia ja trendejä, joita voisi hyödyntää tuotekehityksessä. Millaisia sesonkeja meillä on, mitä raaka-aineita, valmistustapoja tai luonnonantimia olisi hyvä hyödyntää? Millaisia ruokakulttuurialueita meillä on olemassa? Mitä tarkoittavat Taste of place, Pure and Natural ja Cool & Creative ruokamatkailussa? Huomioidaan villiruoka ja jokaisenoikeudet osana elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita. 

Vastuullinen ruokamatkailu, ½ pv tai 1 pv (Ready & Steady)

”Mitä tarttis hanskata vastuullisuudesta?” Käydään läpi keskustellen vastuullisuuden näkökulmia ruokamatkailussa Visit Finlandin Ruokamatkailun tuotesuositusten ja Kestävän ruokamatkailun oppaan kautta seuraillen Sustainable Travel Finland-ohjelmaa. Katsotaan hyviä käytänteitä, esimerkkejä meiltä ja muualta. Työskennellään käytännönläheisesti kartoittaen, mitä vastuullisuustekoja yritys jo tekee ja miten voisi kehittyä. Lisäksi pureudutaan siihen, miten vastuullisuusteoista voidaan viestiä asiakkaalle merkityksellisellä tavalla.

Konkreettinen tutkimus- ja kehittämistyö ruokamatkailun kirittäjänä, 2 h, ½ pv tai 1 pv (Ready & Steady)

”Mitä tarttis tietää?” Tarvitsetko apua tutkimus- tai kehittämistyöhön yrityksessäsi ruokamatkailun näkökulmasta? Onko ajankohtaista käynnistää jokin kehittämis- tai tutkimusprosessi yrityksessäsi? Haluatteko villisti innovoida ja kehitellä uutta tarjontaa? Miten selvittää asiakkaiden todellisia tarpeita? Miten kerätä tietoa systemaattisesti ja sulavasti omalta asiakaskunnalta?  Miten saada aikaiseksi tuloksia? Voidaan räätälöidä todellisen tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Kristiina Adamsson- Ruokamatkailun inspiroiva ja värikäs moniosaaja, jolta löytyy 10 vuoden kokemus ruokamatkailun kehittämisestä, tutkimuksesta, innovoinnista ja opetuksesta. Ruokamatkailukilpailun projektipäällikkö ja arviointiimin jäsen rautaisella otteella, mukana jo viidettä kisakautta.

Kristiina Adamsson
Haaga-Helia amk, Hungry for Finland
kristiina.adamsson(at)haaga-helia.fi
+358 40 488 7595
www.hungryforfinland.fi