Siirry sisältöön
Uutinen 21.10.2022

Yritystapahtumakyselyllä kartoitetaan kesäkauden kansainvälisiä yritystapahtumia

Finland Convention Bureau käynnisti keväällä tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää kansainvälisten yritystapahtumien volyymia ja kohteita Suomessa sekä kartoittaa yritystapahtumien taloudellisia vaikutuksia.

Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa vuoden 2022 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tietoa talvikauden (marraskuu 2021 – huhtikuu 2022) tapahtumien osalta; kooste kyselyn tuloksista on luettavissa FCB:n nettisivuilla. Toinen vaihe käynnistyy marraskuun alussa ja nyt kerätään tietoa kesäkauden (touko-lokakuu 2022) tapahtumista. Kansainvälisillä yritystapahtumilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. kokouksia, tuotelanseerauksia ja kannustematkoja, joissa on ollut vähintään 10 osallistujaa ja vähintään 50 % osallistujista on muualta kuin Suomesta.

Kysely on suunnattu tapahtumapalveluyrityksille, DMC- ja incoming-toimistoille, hotelleille, kokous- ja tapahtumapaikoille sekä ohjelmapalveluyrityksille – eli kaikille niille toimijoille, jotka ovat järjestäneet kansainvälisiä yritystapahtumia tai tarjonneet palveluita yritysryhmille. Tutkimuksen tavoitteena saada tietoa mm. kannustematkojen, yrityskokousten sekä muiden yritystapahtumien tärkeimmistä kohdemarkkinoista, keskimääräisestä ryhmäkoosta, matkojen pituudesta ja hinnoista sekä Suomen kiinnostavuudesta ja vastuullisuusmielikuvasta.

Suomen erinomainen maine tapahtumajärjestäjänä on myyntivaltti

Kansainvälisillä yritystapahtumilla on paitsi taloudellisesti, myös maakuvan ja suomalaisen tapahtumaosaamisen edistämisen kannalta merkittävä rooli. Tapahtumat vahvistavat liiketoimintaa, kaupankäyntiä ja työllisyyttä. Suomen maine luotettavana tapahtumajärjestäjänä on kilpailuvaltti, joka houkuttaa kansainvälisiä asiakkaita. Myös Suomen tarjonta vastaa asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin pandemian jälkeisessä ajassa. Järjestäjille tärkeitä päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. osallistujien terveysturvallisuus, puhdas ilma, väljyys, mahdollisuus ulkotilojen käyttöön sekä muut matkailulliset näkökohdat: kiinnostava kohde ja monipuolinen tarjonta.

Tämänvuotinen tutkimus on pilotti, josta saatava tieto auttaa ymmärtämään toimialan tilannetta pandemian jälkeen. Tutkimus toteutetaan jatkossa vuosittain ja siitä saadaan arvokasta tietoa yritystapahtumasektorin kehityksestä. Vuonna 2022 saatava tieto toimii vertailukohtana ja lähtötilanteena pandemian jälkeisessä ajassa.

Vastaa FCB-yritystapahtumakyselyyn