Siirry sisältöön
Uutinen 10.08.2022

Suomella potentiaalia kalastusmatkailuun

Marko Rautaparta

Visit Finland on toteuttanut kesällä 2022 eurooppalaisille kalastukseen erikoistuneille matkanjärjestäjille suunnatun kyselyn, jonka tarkoitus oli selvittää Suomen kansainvälisen kalastusmatkailun potentiaalia ja haasteita. Kyselyyn osallistui yhteensä 11 matkanjärjestäjää Saksasta, Sveitsistä, Ranskasta, Espanjasta ja Isosta-Britanniasta.

Kaikki kyselyyn vastanneet toimijat ovat pitäneet Suomea kiinnostavana kalastusmatkailukohteena yleisellä tasolla, mutta useassa vastauksessa toistui tarve saada valmiita kalastusmatkojen paketteja nykyistä helpommin. Kyselyyn vastanneet toivoivat löytävänsä sellaisen suomalaisen kalastusmatkailun toimijan, joka pystyisi tarjoamaan yhden luukun periaatteella niin varsinaiset kalastusoppaan palvelut, kuin myös majoituksen, kuljetukset sekä ruokailut. Tiedonpuute ja erityisesti valmiiksi paketoitujen kalastusmatkojen heikko saatavuus on koettu yhtenä suurimmista haasteista Suomen kalastusmatkailun kehittämisessä.

Suomen hyvinä puolina on nostettu erityisesti omaa kalastusrauhaa sekä kiinnostavien kalalajien helppoa saatavuutta. Kiinnostavimpina kalalajeina mainittiin muun muassa lohi, taimen, harjus sekä hauki. Lisäksi kiitosta sai kalastusmatkoihin sopivien majoitusvaihtoehtojen monipuolisuus. Matkailun suuralueista Järvi-Suomi oli ylivoimaisesti tunnetuin ja suosituin kalastuskohde Suomessa. Lappi puolestaan koettiin aavistuksen houkuttelevampana vaihtoehtona kuin rannikon ja saariston kohteet.

Eräs toinen useassa vastauksessa toistunut haaste on Suomen heikko tunnettavuus kalastusmatkailukohteena. Vaikka Suomi tarjoaakin upeat puitteet vapaa-ajan kalastukseen, sen potentiaali ei ole toistaiseksi tunnettu Euroopassa kovin hyvin. Kansainvälisen kalastusmatkailun kasvun mahdollistamiseksi Suomen toimijoiden on siis oltava yhä enemmän aktiivisia ja näkyvillä markkinoilla.

Muina Suomen kalastusmatkailun kehittämistä hidastavina tekijöinä mainittiin muun muassa epäselvät kalastuslupakäytännöt.

Kalastusmenetelmistä perhokalastus sai ylivoimaisesti eniten ääniä. Seuraavaksi suosituin kalastusmuoto oli heittokalastus. Jigikalastus sekä tavallinen onkiminen saivat myös mainintoja usealta toimijalta, kun taas vetouistelu ja pilkkiminen jäivät yllättäen pienemmälle suosiolle. Toki pilkkimisen kohdalla tulos voi varmasti selittyä sillä, että kyseinen kalastustapa on usein kiinteä osa talven vapaa-ajan matkailijoille suunnatuista isommista aktiviteettipaketeista, eikä ole siten niin kiinnostava juuri tälle kohderyhmälle.

Majoitusmuodoista ylivoimaisen suosion sai mökkimajoitus. Reilu puolet mökkimajoitusvaihtoehdon valinneista vastaajista antoivat äänensä lomakeskuksissa ja mökkikylissä sijaitseville mökeille, mutta myös yksittäiset mökit olivat monille mieluisa vaihtoehto. Kolmannes vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut pelkästään hotellimajoituksesta, kun taas hostelli-, kartano- ja maatilamajoitus näytti olevan huomattavasti vähemmän suositumpaa. Kalastusmatkanjärjestäjät ovat kertoneet, että heidän asiakkaansa suosivat eniten 3* tai 4* tasoa vastaavia kohteita, mutta osalle sopi myös edullisemman tason kohteet.

 n = 11, monivalintakysymys

 n = 11, monivalintakysymys

Lisätietoja

Aleksandra Shakhnovich
Account Manager, Global Sales Promotion
Business Finland | Visit Finland
aleksandra.shakhnovich (at) businessfinland.fi