Siirry sisältöön
Uutinen 30.05.2022

Matkailijoiden ja asukkaiden mielipiteet kestävyydestä kuuluviin

Kuva: Harri Tarvainen

Mitä mieltä paikalliset ovat matkailun vaikutuksista asuinpaikkaansa? Entä kokevatko matkailijat valitsemansa matkakohteen kestäväksi? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Visit Finlandin paikallisille asukkaille ja matkailijoille suunnatuilla kyselyillä kesällä 2022, jotka toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa osana kansallisten kestävän matkailun indikaattorien tiedonkeruuta, Sustainable Travel Finland -ohjelman puitteissa.

Matkailun haasteisiin vastaaminen edellyttää kohteilta ja niiden yrityksiltä älykkäitä, hyödylliseen tietoon pohjautuvia päätöksiä. Matkailualan kilpailukyky liittyy läheisesti alan kestävyyteen, sillä matkailukohteiden laatuun vaikuttaa voimakkaasti niiden luonto- ja kulttuuriympäristö sekä nivoutuminen paikallisyhteisöön. Kestävän matkailun kehittäminen turvaa alan kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä ja huomioi matkailijoiden, isäntäyhteisöjen ja ympäristön tarpeiden oikean tasapainon.

Tavoitteena on toteuttaa kyselyt Visit Finlandin valmiina tarjoamien avointen verkkolinkkien avulla kaikissa Sustainable Travel Finland (STF)-ohjelman matkakohteissa, joita on tällä hetkellä noin 70 ympäri maan. Jalkautuksessa tarvitaan erityisesti alueiden sekä niihin kuuluvien kuntien apua asukkaiden ja matkailijoiden tavoittamiseksi.

– Kehittämisyhteistyö kuntien kanssa on tärkeä osa STF-ohjelmaa. Toivomme, että kyselylinkkejä jaettaisi eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla. Alueet voivat halutessaan hyödyntää aineiston keruussa myös esimerkiksi haastatteluja, kunhan kaikki kyselydata kertyy suoraan tarjottujen linkkien kautta, Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntija Liisa Mäkelä kertoo.

Avointen linkkien kautta saatavia tuloksia tullaan analysoimaan ja raportoimaan Visit Finlandin toimesta jo tämän ensimmäisen kyselyjakson jälkeen. Toteuttamalla sama kysely useammassa kohteessa saadaan arvokasta, vertailukelpoista ja kovasti odotettua tietoa vahvistamaan kansallista ja alueellista kestävän matkailun kehittämistyötä. Erityisesti paikallisten asukkaiden suhtautumista matkailuun on haluttu jo pitkään selvittää laajemmin, mutta aikaisemmin siihen ei ole ollut mahdollisuutta tällä tasolla.

– Kyselypilotit ovat nyt ensimmäisellä kerralla tarkoitus pitää auki vain kesäkauden ajan, eli kysely sulkeutuu lokakuun lopussa. Jatkossa ne pidetään auki aina pidemmän aikaa kerrallaan, jotta seurannasta saadaan ympärivuotista. Teemme tässä kansainvälisestikin edelläkävijätyötä, sillä vastaavalla laajuudella toteutettu työ ei ole vielä yleistä maailmallakaan, Mäkelä jatkaa.

Asukaskysely

Matkailijakysely

Lisätietoja

Liisa Mäkelä
Manager Sustainable Travel Development
Visit Finland | Business Finland
liisa.makela (at) businessfinland.fi

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Kansalliset kestävän matkailun indikaattorit