Siirry sisältöön
Tiedote 28.05.2024

Hiilijalanjäljen mittaaminen matkailualalla yleistyy

Kuva: Kestävän matkailun tila Suomessa 2023

Kestävän matkailun tila 2023 -raportti osoittaa selvää edistystä matkailualan kestävyystoimissa. Esimerkiksi jo noin puolet Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa mukana olevista yrityksistä mittaa hiilijalanjälkeään. Raportti kuitenkin nostaa esille huolen luontokadosta. Vaikka ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimenpiteitä on jo laajalti otettu käyttöön, luontokadon torjunnassa ollaan vasta alussa.

Matkailualan tietoisuus sen ympäristövaikutuksista on lisääntynyt tänään julkaistun Kestävän matkailun tila 2023 -raportin mukaan. Matkailualalla ollaan myös yhä sitoutuneempia päästöjen vähentämiseen. Vuonna 2023 jopa 49 prosenttia STF-ohjelmassa mukana olevista yrityksistä mittasi hiilijalanjälkeään, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 27 prosenttia.

– Matkailualan hiilijalanjälkilaskuri Hiilikurin avulla yritykset voivat seurata omaa hiilijalanjälkeään ja laskuri myös ohjaa tekemään konkreettisia toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hiilijalanjäljen mittaaminen on haastavaa, mutta tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään merkittävimmät päästölähteet ja ohjaa tekemään vaikuttavia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi, vastuullisen matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen Visit Finlandilta kertoo.

Positiivista kehitystä viime vuoteen nähden oli myös matkailun ympärivuotisuudessa. Ympärivuotisesti toimivien majoitusliikkeiden määrä kasvoi 17 prosenttia, ja 84 prosenttia majoitusliikkeistä toimii jo ympärivuotisesti, mikä tasoittaa matkailijavirtoja ja jakaa taloudellisia vaikutuksia tasaisemmin.

Luontotekojen merkitys korostuu

Kuusi yhdeksästä maapallon luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvästä rajasta on ylitetty maailmanlaajuisesti. Sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja helleaallot vaikuttavat jo nyt matkailun olosuhteisiin. Huhtikuuhun 2024 mennessä 71 suomalaista matkailualan toimijaa on sitoutunut Glasgow’n ilmastojulistukseen, jonka tavoitteena on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

– Glasgow’n ilmastojulistus yhtenäistää matkailun ilmastotyötä ja tekee työstä tavoitteellista. Ilmastojulistuksen allekirjoittaneet ymmärtävät, että tavoitteisiin pääseminen vaatii laajaa yhteistyötä, eikä pelkkä mittaaminen ja päästöjen vähentäminen auta, vaan pitää myös tehdä ympäristön tilaa edistäviä tekoja, kuten ennallistaa soita tai ylläpitää perinnemaisemia.   

Suomessa on maailman kolmanneksi eniten sopimuksen allekirjoittaneita tahoja Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen jälkeen. Visit Finlandin tavoite on kasvattaa allekirjoittaneiden määrää. Kestävän matkailun kehittäminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä toimialalta ja innovatiivisia ratkaisuja.

Visit Finlandin toista kertaa julkaisema Kestävän matkailun tila -raportti kokoaa yhteen Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman kestävän matkailun indikaattoritietoja, joilla mitataan matkailun kestävyyttä. Raportin toteuttajakumppaneita ovat Sitowise ja Digia. Datan analysoi WSP Finland Oy.

Kestävän matkailun tila 2023 -raportti

Lisätietoja medialle:
Liisa Kokkarinen
Head of Sustainable Development, Visit Finland
Business Finland / Visit Finland
Puh: +358 50 545 4334
liisa.kokkarinen (at) businessfinland.fi
 
Heli Hemgård
Communications Manager
Visit Finland, Invest in Finland, Work in Finland, Film in Finland
Puh: +358 40 901 5219
heli.hemgard (at) businessfinland.fi
 

Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi