Siirry sisältöön

Kirsi Mantua-Kommonen

Steady Go -tasot

Mitä on koulutusmatkailu? Opaskirjaan perustuva koulutus (Ready), ½ pv

Mitä toimijoita koulutusmatkailussa on mukana? Mitä etua koulutusmatkailusta on eri toimijoille? Millainen on hyvä koulutusmatka? Millainen on hyvä leirikoulu? Miten rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken?

Mitä on terveysmatkailu? (Ready), ½ pv

Mitä toimijoita terveysmatkailussa on mukana? Mitä eri terveysmatkailutuotteet – sairaudenhoitomatkat, terveydenhoitomatkat, hyvinvointimatkat – eroavat toisistaan? Millaisia ovat terveysmatkailun kohderyhmät ja jakelutiet, (esimerkkinä Kiina)? Millaisista osista paketti asiakkaan ja jakelutien näkökulmasta rakentuu?

Leirikoulun tuotteistaminen kiinalaisryhmille, (Steady), 1 pv

Käytännön kokemukseen perustuva luento- ja työpajakokonaisuus, jossa käydään läpi leirikouluryhmien segmentointi, erilaiset leirikouluvaihtoehdot (ystävyyskoulu, leirikoulu, tutustumismatka) sekä miten eri palvelualueet (majoitus, ateriat, aktiviteetit, ohjaajien toiminta) voidaan mukauttaa kiinalaisten tarpeisiin sopivammiksi.

Matkailupakettien tuotteistaminen kiinalaisille, (Steady),1 pv

Syvään käytännön kokemukseen perustuva luento- ja työpajakokonaisuus, jossa käydään läpi kiinalaismatkustajien segmentointi sekä miten eri palvelualueet (majoituspalvelut, ateriat, elämyspalvelut, asiakaspalvelu, ostokset) voidaan mukauttaa kiinalaisten tarpeisiin sopivammiksi.

Yhteistyö kiinalaisen myyntikanavan (B2B) kanssa, (Go), 1 pv

Miten tavoittaa kiinalaisia matkatoimisto-/koulutusmatkailuasiakkaita? Mitkä myynti- ja markkinointikanavat toimivat parhaiten (roadshow, messut ym)? Miten käyttää hyödyksi kiinalaisia sosiaalisen median työkaluja (WeChat, Weibo, Youku)? Millaiset markkinointimateriaalit toimivat parhaiten? Mitä viedä liike- tai mainoslahjaksi? Mitä tulee huomioida yhteistyösopimuksissa? Miten maksuliikenne Kiinasta hoituu vai hoituuko? Miten hinnoittelussa tulee huomioida kanavan vaatimat komissiot ja marginaali-alv?

Matkailupalvelujen kuluttajamarkkinointi (B2C) Kiinassa, (Go), 1 pv

Mitkä kuluttajasegmentit ovat potentiaalisia? Miten käyttää hyödyksi kiinalaisia sosiaalisen median työkaluja (WeChat, Weibo, Youku)? Kuinka tehdä yhteistyötä kiinalaisten sosiaalisen median vaikuttajien (KOL Key Opinion Leaders) kanssa? Mitkä kuluttajamyyntikanavat ovat käytettävissä ja miten ne eroavat toisistaan (CTRIP, Fliggy, Tuniu, e-Long, Qunar...)? Mitä maksutapoja kuluttajat käyttävät?

Lisätietoja

Yrittäjä, KTT Kirsi Mantua-Kommonen tuntee kiinalaisen matkailubisneksen syvän käytännön kokemuksensa ja väitöstutkimuksensa ansiosta. Hänen perustamansa kohdepalveluyritys AuroraXplorer kasvoi 1,5 miljoonan liikevaihtoon kolmessa vuodessa palvellessaan kiinalaisia matkailijoita. Mantua-Kommonen koulutti alalle kiinalaisia ja suomalaisia työntekijöitä, rakensi toimivan jakelukanavaverkoston ja muotoili palvelupaketteja.

Kirsi Mantua-Kommonen
Yrittäjä, KTT
Compassion Oy
kirsi.mantuakommonen (at) icloud.com
Puh. +358 40 4196 821