Siirry sisältöön

Anne Lukkarila

Ready Steady Go -tasot

Yrityskohtainen konsultointi kaikilla tasoilla

Steady- ja Go-tason valmennukset:

Kaikki valmennukset voidaan tehdä sekä Steady että Go-tasolla. Valmennussisällöissä ja haastavuudessa otetaan huomioon yrityksen tai ryhmän lähtötaso. Kaikkien valmennusten minimikesto 1 pv.

Laatu 1 pv (Steady/Go)

Yrityksen laatujärjestelmän tason ja toimivuuden arviointi itsearvioinnin avulla. Laatujohtamisen perusteet ja kriittisimmät kuntoon laitettavat asiat. Valmennuspäivän tuloksena syntyy jatkotyöskentelyä varten laadunkehittämissuunnitelma ja ensimmäinen sisällysluettelotasoinen sisältöversio yrityksen laatukäsikirjasta.

Ympäristöjohtaminen osana kestävää kehitystä 1 pv (Steady/Go)

Ympäristöjohtaminen osana yrityksen johtamisjärjestelmää. Ympäristöjärjestelmän perusteet ja periaatteet kansankielellä, pohjautuen kansainväliseen ISO 14001 standardistoon. Valmennuspäivän tuloksena yritykselle syntyy ympäristöasioiden kehittämissuunnitelma osaksi johtamisjärjestelmää.

Prosessien ja henkilöstön kehittäminen ja johtaminen 1 pv (Steady/Go)

Tiukka setti prosessijohtamisesta. Opitaan ymmärtämään strategian yhteys prosesseihin. Valmennuspäivän aikana syntyy yrityksen pääprosessikartta. Opitaan tunnistamaan asiakkaalle kriittiset prosessit ja mallintamaan ne työohjetasolle sujuvan toteuttamisen varmistamiseksi. Opitaan yksinkertainen prosessimittaamisen työkalu.

Kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen 1 pv (Steady/Go)

Kulttuurimatkailutuotteiden ideointipäivä. Kehitetään kulttuurimatkailutuotteita, joita voidaan lähteä pilotoimaan ja testaamaan yksin tai verkostossa. Haetaan yrityksen toimintaympäristölle sopiva kulttuuriteema ja harjoitellaan konseptin rakentamista. Päivän tuloksen syntyy tuoteaihioita ja ideoita yhteistyön kehittämiseksi.

Tuote- ja palvelukehittäminen 1 pv (Steady/Go)

Asiakaslähtöisen tuotekehitysmallin läpikäynti. Yrityksen tuotekehitysprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Tuote-ja palvelukehittämisen vuosikello. Valmennuspäivän aikana opitaan tunnistamaan oman tuote- ja palvelukehitystyön heikkoudet ja pullonkaulat ja opitaan palvelukonseptoinnin perusteet.

Innovaatiot ja konseptointi 1 pv (Steady/Go)

Innovointi ja ideointipäivä! Opitaan,miten henkilöstölähtöistä innovaatiojohtamista toteutetaan. Opitaan keinoja asiakkaan mukaan ottamiseksi ideointiin ja innovointiin. Valmennuspäivän tuloksena osataan hahmottaa malleja yrityksen innovaatiotoiminnan ja tueksi ja tiedetään miten palveluja voi konseptoida.

Palveluyrityksen aineettoman omaisuuden suojaaminen IP salkku 1 pv (Steady/Go)

Palveluyrityksen suojaamisen keinot. Valmennuspäivän aikana käydään läpi palveluyrityksen IP Salkun sisältö. Sen avulla tunnistetaan oman yrityksen heikkoudet ja suojaustarpeet. Valmennuspäivän tuloksen syntyy kehittämissuunnitelma yrityksen aineettoman omaisuuden paremmasta suojaamisesta.

Yrityksen strategia: 7 askelta toimivaan strategiaan 1 pv (Steady/Go)

Päivän aikana käydään läpi simppeli työkalusto toimivan strategian laadintaan. Harjoitteiden avulla syntyy yrityksen strategiakartta, jonka avulla yritys osaa jatkaa strategian työstämistä itsenäisesti. Jatkoksi kannattaa yhdistää valmennus 8 työkalua strategian toteuttamiseen.

Yrityksen strategia: 8 työkalua strategien toteuttamiseen 1 pv (Steady/Go)

Päivän aikana opetellaan 8 työkalua strategian tehokkaaseen toteutukseen ja jalkautukseen. HUOM: edellyttää että strategia on kunnossa ja tehty riittävän huolella. Suositus: ensin valmennus 7 askelta toimivaan strategiaan, jonka jälkeen tämä valmennus.

Räätälöidyt valmennukset alk 1 pv (Steady/Go)

Olen erikoistunut yrityksen kilpailuedun parantamiseen laadun, uudistumisen ja strategisen johtamisen keinoin. Kysy räätälöityjä valmennuksia!

Lisätietoja

Missioni on yritysten kilpailuedun parantaminen. Yritys saa heti käyttöönsä testatut ja tehokkaat kehittämisen työkalut.

Anne Lukkarila
Tmi AK Lukkarila, Rovaniemi
anne (at) aklukkarila.com
Puh. +358 50 4656 305
www.aklukkarila.com