Siirry sisältöön

Lea Kivelä-Pelkonen

Steady ja Go -tasot

Valmennusteemoja kokonaisvaltaisiin kehittämishankkeisiin:

Master Plan -konsultointi ja valmennus (Steady/Go) 0,5-3 pv
 • Valmennus matkailukeskusten/ alueiden kokonaisvaltaisten kehittämissuunnitelmien laatimiseen esimerkiksi julkisrahoitteisissa matkailun kehittämishankkeissa
 • Valmennuksen keskiössä: päämarkkina-alueiden valinta ja keskeisten kohderyhmien määrittely (segmentointi) Visit Finlandin kohderyhmäoppaaseen perustuen
 • Valmennuksen laajuus ja kesto: sopimuksen mukaan
 • Fam trip -valmennus, osana Master Plan -prosessia, kesto: sopimuksen mukaan
  • Miten suunnittelet ja toteutat mieleenpainuvan ja tuloksellisen opintomatkan/ tutustumisvierailun kansainvälisille matkanjärjestäjille ja median edustajille?
  • Miten varmistat osallistujien odotukset ja toiveet ylittävän korkeatasoisen, yksilöllisen palvelun opintomatkan kaikissa vaiheissa?

Tämä on erityisen tärkeää, jos haluat palvella luksus- tai MICE-segmentin vaativia asiakkaita. Lealla on runsaasti kokemusta onnistuneista opintomatkoista, joiden tuloksena yritysten myynnit ovat kasvaneet huomattavasti.

Matkailuyritysten liiketoimintasuunnitelmat (LTS) -valmennus (Steady/Go) 0,5-3 pv
 • Valmennuksen aikana laaditaan yhdessä kullekin yritykselle omat, yksilölliset kv. liiketoiminnan suunnitelmat (LTS)
 • Pohjana markkinoinnin 4P-malli ja Visit Finlandin uudistettu kansainvälistymisopas, Vastuullisen matkailun periaatteet ja Visit Finlandin kohderyhmäopas
 • Lähtökohtana ympärivuotinen, kannattava ja vastuullinen matkailuliiketoiminta
 • Laajuus ja kesto: yritysten lähtötason mukaisesti, sopimuksen mukaan
 Tuotteistusvalmennus (Steady/Go) 1-2pv
 • Visit Finlandin kohderyhmäoppaaseen perustuen valitaan ensisijaiset markkina-alueet ja niillä tärkeimmät kohderyhmät
 • Tuotteistustyöpajoissa kehitetään kutakin kohderyhmää puhuttelevat tuote/palvelupaketit
 • Tuotteistamisen lähtökohtana Vastuullisen matkailun periaatteet ja ympärivuotisuus
 • Erityisosaaminen: kokous- ja juhlapalvelutuotteet erikseen B2B- ja B2C-asiakkaille sekä luksus- ja kannustematkasegmentille (Incentive)
 • Tuotteistamisessa keskeistä myös yritysten verkostoituminen ja kumppanuudet Win-Win-Win -periaatteella
Valmennus kansainvälistä myyntitapahtumaa varten (Steady/Go) 1-2 pv

Suomalaisten matkailuyritysten valmennus ulkomaista myyntitapahtumaa varten, esim. Sales Workshop, matkailumessut tai myyntikäynnit kv. matkanjärjestäjien luokse.

  • Mitä kunkin yrittäjän/ yrityksen pitää tehdä ennen myyntitapahtumaa, mitä tehdään tapahtuman aikana ja mitä sen jälkeen? Pysyviä tuloksia voidaan saavuttaa vain hoitamalla prosessin kaikki vaiheet mahdollisimman hyvin.
  • Valmennus yhteistyöhön ja verkostoitumiseen alueen yrittäjien kesken niin, että kaikki voittavat (Win-Win-Win)
  • Miten saat ulkomaisen ostajan vakuuttuneeksi omista tuotteistasi?
  • Miten mittaatte myyntimatkan tuloksia ja varmistatte niiden jatkuvuuden?
 • Yksilöllinen yrityskohtainen valmennus, jonka kesto riippuu yritysten määrästä ja lähtötasosta (tuotteiden ja prosessien sopivuus ja valmiusaste kv. markkinoille)
 • Valmennuksessa sovelletaan Visit Finlandin kansainvälistymiskriteereitä


Keski-Euroopan markkinoiden (Saksa, Sveitsi, Itävalta, Benelux) osalta yhteistyökumppanini on Visit Finland Akatemian valmentaja Jyrki Oksanen.
Brittein saarten osalta erityisasiantuntijana on Riitta Balza, jolla on yli 30 vuoden kokemus ko. markkina-alueesta Visit Finlandin ja sen edeltäjän MEK:n palveluksessa.

Markkina- ja kilpailuanalyysit/ Benchmarking (Steady/Go) 0,5-3 pv

Hyvä keino sparrata ja kehittää oman yrityksen/ matkailualueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia menestyä kovassa kilpailussa on markkina- ja kilpailuanalyysit. Fidico on laatinut useita Benchmarking -analyysejä koti- ja ulkomaisista matkailukohteista eri segmenteillä, esim. kokous- ja tapahtumamatkailussa, hyvinvointi/ wellness-matkailussa, terveydenhoito-matkailussa sekä luonto- ja vapaa-ajan matkailussa. Kunkin segmentin osalta analysoitiin nykytilanne, varteenotettavat kilpailijat, alan trendit ja tulevaisuudennäkymät sekä peilattiin niiden valossa toimeksiantajan vahvuuksia, kehittämistarpeita, mahdollisuuksia ja uhkia sekä laadittiin kehittämisehdotukset ja tuotiin esille toimivia Best Practice -käytäntöjä maailmalta.

 • Laajuus ja kesto: sopimuksen mukaan
Vastuullisen matkailun periaatteet ja käytännön toimenpiteet (Steady/Go) 0,5-3 pv
  • Miten rakennat ekologisesti kestävät matkailutuotteet ja -palvelut?
  • Miten saavutat kustannussäästöjä kestävän kehityksen ja kiertotalouden avulla?
  • Miten voit hyödyntää Smart tech- ja Cleantech-innovaatioita liiketoiminnassanne?
  • Miten toteutat(te) sosiaalista vastuuta matkailualueellanne/ yrityksessänne?
 •  Yhteistyökumppanina kansainvälisen SOLVED -verkoston (www.solved.fi) kestävän kehityksen, kiertotalouden, liikenteen, Smart tech- ja Cleantech -ratkaisujen asiantuntijat.
 • Vastuullisen matkailun portaat -hankkeen tuloksia hyödyntäen
 • Laajuus ja kesto: sopimuksen mukaan
 Räätälöity konsultointi ja valmennus (Steady/Go) 0,5-3 pv
 • Kunkin matkailuyrityksen/ alueen lähtötilanteen ja tarpeiden mukaisesti.
 • Laajuus ja kesto: sopimuksen mukaan

Lisätietoja

Ainutlaatuisen monipuolinen ja laaja-alainen kokemus (30+ vuotta) matkailun markkinoinnista, myynnistä ja kannattavan matkailuliiketoiminnan kehittämisestä. Vankka osaaminen kv. markkinoinnista erityisesti tärkeillä lähimarkkinoilla (Saksa, Iso-Britannia, Benelux, Sveitsi, Ranska, Italia, Espanja), kaukomarkkinoitakaan unohtamatta.

Lean erityisosaamista ovat vastuullisen matkailuliiketoiminnan konseptit ja strategiat, kannattavan ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen, valittuja kohderyhmiä puhuttelevien tuotteiden kehittäminen, hinnoittelu ja jakelutieratkaisut ja käytännönläheinen ja kustannustehokas markkinointi, myynti ja asiakkuudenhallinta (CRM).

Lea on inspiroiva mentori ja valmentaja, jonka motto on: Kun innostuu, niin onnistuu!

Lea Kivelä-Pelkonen, toimitusjohtaja, yrittäjä, KTM
FIDICO – Fifth Dimension Consulting Ky
+358 50 5454 072
lea.kivela-pelkonen (at) fidico.com
LinkedIn: fi.linkedin.com/in/leakivelapelkonen