Siirry sisältöön

Marit Hohtokari

Ready Steady Go -tasot

Olen kokenut kouluttaja, valmentaja ja sparraaja. Poikkeuksellisen laaja-alaisen verkostoni myötä kykenen auttamaan monia löytämään oikeat polut menestykseen ja yhteistyökumppaneiden luokse. 32 vuoden yrittäjäkokemuksella tunnistan pienen yrittäjän tunnelmat, haasteet ja menestyksen avaimet. Aloittavien yrittäjien kohdalla erikoisuuksiini kuuluu tunnistaa Outi Häggin väitöskirjaan perustuvat yrittäjäidentiteetin kehittymisen asteet. Yhteistyöverkoston ME-hengen synnyttämiseen kehittämäni Sipulisoppamenetelmä on tuottanut erinomaisia tuloksia erityisesti jokaisessa pitkässä koulutuksessani. Koulutukseni pohjaavat monialaiseen kokemukseen. Luotan niissä enemmän ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja koulutettavien yksilölliseen huomioimiseen kuin valmiiseen koulutusaineistoon, josta ei voisi poiketa. Koulutukseni sopivat kulttuurimatkailun ohella luonto- ja hyvinvointimatkailualan yrittäjille.

Räätälöin jokaisen koulutuksen osanottajien mukaan. Kolmen päivän koulutus soveltuu parhaiten 3-6 henkilön ryhmälle. Hyvien tulosten syntymisen edellytys on se, että samat henkilöt osallistuvat koulutuksen jokaiseen osioon.

TV-OHJELMATUOTANNON OPEILLA UUSIA MATKAILUPALVELUITA

Käytännönläheinen valmennuspäivien sarja, jonka aikana kehitetään matkailupalveluita samoin keinoin kuin kehitetään TV-ohjelmaformaatteja. Formaatti on tapa toistaa tasalaatuisena ja samanlaisena tekijästä riippumatta. Sarja sopii pienryhmälle, jonka jäsenet ovat keskenään samankaltaisessa kehitysvaiheessa.

1. päivä: Ideointia ja olemassa olevien tuotteiden tarkastelua uusista näkökulmista.

Kyseenalaistetaan asioita ja opitaan ajattelemaan toisin. Ennakkotehtävänä Saku Tuomisen kirjan lukeminen. Kirja  Ei , juu tai Kaikki on hyvin riippumatta siitä miten asiat ovat, määräytyy ryhmän kokemuksen mukaan

2. päivä: Idean kehittäminen valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi

Mietitään kohderyhmä ja arvioidaan, miten palvelu muuttuu kohderyhmän vaihtumisen mukaan. Palvelun toteuttajien henkilökohtaisten omaisuuksien merkitys lopputulokseen. Onko tuotanto toteutettavissa muiden toimesta ja jos on, niin millaisia oikeuksia kehittäjälle syntyy. 

3. päivä: Viestintä ja markkinoille saattaminen

Tarinat ovat tärkeitä. Opettelemme kertomaan oman tarinamme kirjallisesti ja pitsaamaan suullisesti. Pitsaaminen = kolmen-neljän minuutin hissipuhe. Viestintä eri kanavissa. Verkostojen merkitys tiedon jakamisessa. Mediasuhteet ja niiden merkitys. Harjoitellaan toimittajien kohtaamista.

MITEN HYÖDYNNÄN MATKAILUSSA AINEETTOMIA OIKEUKSIA (IPR) ½ - 1 pv

Toisena valmentajana juristi Kati Repo KREAM Helsinki osk.

  • aineettomien oikeuksien tunnistaminen
  • oikeuksien suojaaminen (tavaramerkki, mallisuoja, domainit etc,)
  •  suojattujen oikeuksien kaupallinen hyödyntäminen
  • lisensointi matkailupalvelun mahdollistajana (saunajooga, Koiramäki, Muumipuisto etc)
MITEN RAKENNAN HYVÄN JA TOIMIVAN YHTEISTYÖVERKOSTON 1 pv

Yhteistyökumppanien valinta on kuin rekrytointiprosessi. Miten löydämme ehdokkaista ne piilevät ominaisuudet, osaamiset, tiedot ja taidot, jotka eivät näyn koulutusta ja kokemusta painottavissa ansioluetteloissa? Voiko luottamuksen ilmapiirin rakentaa? Uskallatko valita sen henkilön/yrityksen, joka edustaa itsellesi vierasta ajattelua ja toimintaa? Vai valitsetko aina sen, joka on kanssasi mahdollisimman samanlainen? Sipulisoppametodilla piilevät kyvyt esiin.

Lisätietoja

Vahvuuteni on tuottajan sielu ja uteliaisuus uusia mahdollisuuksia kohtaan. Niillä olen siivittänyt tv-tuotantoalan kasvuun, kehittänyt luovan talouden agenttien toimialaa ja aineettomien oikeuksien kaupallistamista. Samoin keinoin haluan auttaa matkailualan yrittäjiä kehittymään ja näkemään toimintansa uusin silmin.

Marit Hohtokari
KREAM Helsinki osk.
marit (at) kreamhelsinki.fi
Puh. +358 400 816 221
www.kreamhelsinki.fi

www.hohtokari.fi