Siirry sisältöön

Marko Filenius

Go-taso

Digitaalinen asiakaskokemus matkailupalveluissa (Go)
½ pv – 1 pv

Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa suuremmaksi, mitä kovemmassa kilpailussa ollaan. Olennaisiksi tekijöiksi nousevat muiden asiakkaiden suositukset sekä kuinka helppoa palvelun löytäminen ja ostaminen ovat. Erityisesti tämä korostuu digitaalisissa kanavissa, jossa kilpailija on vain yhden klikkauksen päässä. Tutkimusten mukaan 8 henkilöä kymmenestä kokee ongelmia verkkopalveluissa: eivät löydä haluamaansa tuotetta tai palvelua tai kohtaavat virhetilanteita. Digitaalinen asiakaskokemus -koulutuksessa tunnistetaan olennaisimmat kompastuskohdat ja opitaan välttämään niitä. Käytännön esimerkkien kautta opitaan, miten asiakaskokemusta tulee kehittää, mitata ja johtaa. Koulutuksen runko perustuu kouluttajan 2015 julkaistuun kirjaan Digitaalinen asiakaskokemus – menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa (Docendo).

Verkkopalvelun asiakaskokemuksen analysointi (Go) ½ pv

Puolen päivän työpajassa perehdytään verkkopalvelun asiakaskokemukseen. Yhdessä asiantuntijan johdolla arvioidaan nykyisen palvelun toimivuutta asiakkaan näkökulmasta, tunnistetaan asioinnin esteitä ja kehittämiskohteita Samalla opitaan erilaisista työkaluista, joilla oman verkkopalvelun laatua voidaan mitata ja arvioida.

Matkailuyrityksen IT-arkkitehtuurin kehittäminen (Go) 1 pv

Digitalisaation kiihtyessä matkailuyritykset joutuvat toistuvasti pohtimaan investointia uusiin järjestelmiin ja teknologioihin. Samaan aikaan tunnistetaan, ettei nykyisistäkään järjestelmistä ole saatu kaikkia tehoja irti ja huolena on miten järjestelmät keskustelevat keskenään. Tarpeen olisikin pysähtyä hetkeksi pohtimaan mihin suuntaan teknologia-arkkitehtuuria pitkällä jänteellä kehitetään ja miten varmistetaan, ettei ajauduta umpikujaan. Työpajassa lähdetään liiketoiminnan tarpeiden ja nykyisten resurssien ja kyvykkyyksien kautta rakentamaan polkua kestävälle ja tehokkaalle järjestelmäkokonaisuudelle. Erityisesti huomioidaan digitalisen läsnäolon ja ostettavuuden vaatimukset ja näiden edellyttämät kyvykkyydet.

Marko Filenius

Digitaalimaailman "mielensäpahoittaja", asiakaskokemuksen analysoija, mittaaja ja kehittäjä. Intohimona on löytää väyliä uusien mahdollisuuksien sinisille merille ja on parhaimmillaan IT-strategioiden pohdinnassa, jossa hyödynnetään analytiikkaa, verkkokauppaa, markkinointiautomaatiota ja asiakaskokemuksen parhaita käytäntöjä.

Marko Filenius
FlowHouse Oy
marko.filenius (at) flowhouse.fi
+358 50 336 5447
www.flowhouse.fi