Kulttuurin monta kulmaa

29.03.2018

Matkailussa kulttuurilla on suuri merkitys kohteen mielikuvan rakentumisessa ja erottautumisessa. Kulttuuri on väistämättä läsnä jokaisen matkailijan kokemuksessa, mutta miten ja millä painoarvolla, se riippuu matkailijasta.

Lue lisää
Suomalainen luonto ruokamatkailun vetovoimatekijänä

27.02.2018

Suomessa on loistavat raaka-aineet, puhtaasta luonnosta hyödynnettävissä olevat luonnontuotteet, rikas alueellinen ruokakulttuuri ja runsaasti alueellisia erikoistuotteita. Lähiruoka, paikallisuus ja suomalaisuus ovat tärkeä osa matkailijan ruokakokemusta.

Lue lisää


Wild food of Finland


Matkailu 4.0 sysää lisää vauhtia matkailuteollisuuteen

30.01.2018

Matkailuteollisuuden yhteinen intressi on varmistaa, että matkailu Suomeen jatkaa kasvuaan. Tarvitaan enemmän myyntiä ja markkinointia maailmalla, jottei Suomi unohdu, sekä toimintaympäristön ja tarjonnan kehittämistä Suomessa, jotta syitä tulla Suomeen on entistä enemmän.

Lue lisää