Visit Finland Akatemia

Tutustu myös valmiisiin kansainvälistymispolkuihin tästä.

 

STEADY TASON VALMENNUS

Valmennuksia, joissa autetaan tuotteiden viimeistelyyn, hinnoitteluun ja myyntikanavavalintaan liittyvissä asioissa. Koulutuspäivä sisältää tietoa VF:in toimenpiteistä ja markkinoista aiheeseen sopeutettuna. Koulutuspäivään sisältyy osio, jossa perehdytään johonkin teemaan Culture Finland; Outdoors Finland; Finrelax, StopOver, jonka tilaaja on halutessaan valinnut.

Tällä tasolla annetaan myös valmennuksia, jotka keskittyvät yhteen yksittäiseen teemaan (Culture Finland, Outdoors Finland, Finrelax, StopOver). Valmennuspäivässä, jossa keskitytään pelkästään yhteen VF-teemaan, voi tarvittaessa olla mukana Visit Finlandin asiantuntija teeman avaamiseksi ja heiltä voi saada lisäperehdytystä ko koulutuspäivän sisällön luomiseen.

Yrityksille ja verkostoille, jotka jo tekevät kansainvälistä markkinointia ja joilla on jo valmiita ideoita tai tuoteaihioita.

Steady-tason koulutuksen jälkeen tuotekortti on olemassa.

Alla olevasta taulukosta löytyvät Steady-tason valmentajat valmennusaiheittain:

Tuote: Seppo Hoffrén, Antti Huttunen, Arja Kortesluoma, Anne Lukkarila, Birgitta Palmqvist, Soila Palviainen, Marjo Ranta-Irwin, Kari Turunen
Hinnoittelu: Arja Kortesluoma, Kari Turunen
Jakelu & myynti:
Maarit Ahola, Antti Huttunen, Kirsi Mikkola, Marjo Ranta-Irwin, Marko Vento
Markkinointi & digitalisaatio:
Antti Huttunen, Ilkka Kauppinen, Kirsi Mikkola
Kohderyhmä: Suvi Ahola, Leena Grönroos, Arja Kortesluoma, Anu Nylund, Soila Palviainen
Markkinat: Kari Halonen, Marko Vento
Saksa Suvi Ahola, Jan Badur, Jyrki Oksanen
Kiina Kari Halonen, Johanna Heikkinen, Kirsi Mantua-Kommonen, Marko Vento
Japani Kari Halonen
UK Marjo Ranta-Irwin
Teemat:
Kulttuuri Kristiina Havas, Arja Kortesluoma, Anne Lukkarila, Birgitta Palmqvist, Soila Palviainen, Marjo Ranta-Irwin
Outdoors Kristiina Havas, Antti Huttunen, Arja Kortesluoma, Soila Palviainen, Pirjo Räsänen
Finnrelax Kristiina Havas, Arja Kortesluoma
StopOver Johanna Heikkinen
Muut (mm. ruoka- ja koulutusmatkailu
Kari Halonen, Kristiina Havas, Kirsi Mantua-Kommonen
Laatu: Leena Grönroos, Tom Källroos, Anne Lukkarila
Vastuullisuus: Leena Grönroos, Mikko Jantunen, Anne Lukkarila, Anu Nylund
Turvallisuus: Anne Lukkarila, Eija Raasakka
Muu (mm. brändi, strategia): Kari Halonen, Carita Harju, Seppo Hoffrén, Pekka Krook, Anne Lukkarila, Anu Nylund, Jouni Ortju, Marko Vento

 

Ladattavat