Visit Finland Akatemia – Steady tason valmennus

Tutustu myös valmiisiin kansainvälistymispolkuihin tästä.

Visit Finland Akatemia – Steady tason valmennus

Valmennuksia, joissa autetaan tuotteiden viimeistelyyn, hinnoitteluun ja myyntikanavavalintaan liittyvissä asioissa. Koulutuspäivä sisältää tietoa VF:in toimenpiteistä ja markkinoista aiheeseen sopeutettuna. Koulutuspäivään sisältyy osio, jossa perehdytään johonkin teemaan Culture Finland; Outdoors Finland; Finrelax, StopOver, jonka tilaaja on halutessaan valinnut.

Tällä tasolla annetaan myös valmennuksia, jotka keskittyvät yhteen yksittäiseen teemaan (Culture Finland, Outdoors Finland, Finrelax, StopOver). Valmennuspäivässä, jossa keskitytään pelkästään yhteen VF-teemaan, voi tarvittaessa olla mukana Visit Finlandin asiantuntija teeman avaamiseksi ja heiltä voi saada lisäperehdytystä ko koulutuspäivän sisällön luomiseen.

Yrityksille ja verkostoille, jotka jo tekevät kansainvälistä markkinointia ja joilla on jo valmiita ideoita tai tuoteaihioita.

Steady-tason koulutuksen jälkeen tuotekortti on olemassa.

Alla olevasta taulukosta löytyvät Steady-tason valmentajat valmennusaiheittain:

Modernit humanistit – kohderyhmäkoulutus: Arja Kortesluoma, Anu Nylund, Soila Palviainen
Kestävä kehitys: Mikko Jantunen, Anu Nylund
Laatutonni: Tom Källroos
Tuotekehitys ja tuotteistaminen: Seppo Hoffrén, Arja Kortesluoma, Birgitta Palmqvist, Soila Palviainen, Marjo Ranta-Irwin, Kari Turunen
Tuotekortti: Jan Badur, Arja Korstesluoma, Birgitta Palmqvist, Soila Palviainen, Marjo Ranta-Irwin, Kari Turunen
Matkailutuotteen/palvelun hinnoittelu: Jan Badur, Arja Korstesluoma, Kari Turunen
Kansainväliset jakelu- ja myyntikanavat: Maarit Ahola, Jan Badur, Kirsi Mikkola, Marjo Ranta-Irwin, Marko Vento
Markkinointiviestintä: Jan Badur, Ilkka Kauppinen, Kirsi Mikkola
Kulttuurimatkailu Culture Finland: Arja Korstesluoma, Birgitta Palmqvist, Soila Palviainen, Marjo Ranta-Irwin
Hyvinvointimatkailu Finrelax: Maarit Ahola, Arja Korstesluoma
Aktiviteettimatkailun kehittäminen Outdoors Finland: Arja Korstesluoma, Soila Palviainen, Pirjo Räsänen
StopOver tuotteet: Maarit Ahola,Johanna Heikkinen
Ruokamatkailu: Kristiina Havas
Käytännönläheiset askelmerkit kansainvälistymiseen: Marko Vento
Alueorganisaatioiden ja yritysten kohdemarkkinavalinnat: Marko Vento
Kiinalaisten turistien määrän kasvattaminen ja sen vaikutukset: Marko Vento
Oman suoramyyntikanavan / verkkokaupan perustaminen: Kirsi Mikkola
Räätälöity kansianvälistymisvalmennus: Arja Kortesluoma
Kansainvälistymisvalmennus Kiina-kontekstissa: Johanna Heikkinen
Kohdemarkkinana Iso-Britannia: Marjo Ranta-Irwin

Muita Steady-tason valmennusaiheita ovat:

Start Export: Seppo Hoffrén
Ideasta myytäväksi tuotteeksi: Arja Kortesluoma
Benchmarking-matka: Jyrki Oksanen
VF ohjelmat ruokamatkailun näkökulmasta: Kristiina Havas
Räätälöidyt luontomatkailun valmennusohjelmat: Pirjo Räsänen

Ladattavat