Visit Finland Akatemia

Tutustu myös valmiisiin kansainvälistymispolkuihin tästä.

 

READY TASON VALMENNUS

Matkailuyrityksen kansainvälistymiskoulutus sisältäen erilliset valmennusosiot tuote, hinnoittelu, jakelutiet ja markkinointiviestintä.

Visit Finlandin Matkailuyrittäjän Kansainvälistymisoppaan mukainen koulutuskokonaisuus, joka antaa perustiedot kv-markkinoinnista ja tuotekehityksestä.

Yrityksille, jotka ovat aloittamassa kansainvälistymistä tai suunnittelemassa uusia tuotteita ja tarvitsevat kehitystyön tueksi perustietoja sekä kohdemarkkinoista, potentiaalisista asiakkaista että markkinoiden odotusten mukaisesta tuotekehityksestä.

Alla olevasta taulukosta löytyvät Ready-tason valmentajat valmennusaiheittain:

Tuote: Suvi Ahola, Seppo Hoffrén, Arja Kortesluoma, Jyrki Oksanen, Birgitta Palmqvist, Soila Palviainen, Kari Turunen
Hinnoittelu: Suvi Ahola, Seppo Hoffrén, Arja Kortesluoma, Jyrki Oksanen, Birgitta Palmqvist, Soila Palviainen, Kari Turunen
Jakelutiet: Maarit Ahola, Suvi Ahola, Seppo Hoffrén, Arja Kortesluoma, Jyrki Oksanen, Soila Palviainen, Marjo Ranta-Irwin, Kari Turunen, Marko Vento
Markkinointiviestintä: Maarit Ahola, Suvi Ahola, Seppo Hoffrén, Antti Huttunen, Ilkka Kauppinen, Arja Kortesluoma, Jyrki Oksanen, Soila Palviainen, Marjo Ranta-Irwin, Kari Turunen

Ladattavat