Visit Finland Akatemia – Go tason valmennus

Tutustu myös valmiisiin kansainvälistymispolkuihin tästä.

Visit Finland Akatemia – Go tason valmennus

Valmennuksia, joissa keskitytään tehostamaan myyntiä ja markkinointia ja ohjataan tuotteita VF-kanaviin. Valmennukset käsittelevät syventävästi jotakin erikoistumisaluetta, esim. markkinaa tai jakelukanavaa. Valmennukseen voi sisältyä mahdollinen myyntikanavatestaus (toteutetaan VF-yhteistyönä).

Yrityksille ja verkostoille, jotka toimivat jo aktiivisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Alla olevasta taulukosta löytyvät Go-tason valmentajat valmennusaiheittain:

Myyntityö ja jakelukanavayhteistyö: Kari Turunen, Marko Vento
TripAdvisor-valmennus: Ilkka Kauppinen, Kirsi Mikkola, Marjo Ranta-Irwin
Markkinointi sosiaalisessa mediassa: Jan Badur, Ilkka Kauppinen, Miikka Raulo, Kirsi Mikkola
Google: Ilkka Kauppinen
Digimarkkinointi: Ilkka Kauppinen
International Manager: Seppo Hoffrén
Verkkojalanjäljen kasvattaminen: Kirsi Mikkola
LinkedIn b2b myynnissä: Kirsi Mikkola
Twitter b2b myynnissä: Kirsi Mikkola
Suosittelumarkkinointi matkailualalla: Miikka Raulo
Matkailuyrityksen näkyvyys ja löydettävyys verkossa: Miikka Raulo
Matkailun sisältömarkkinointi: Miikka Raulo
Facebook markkinoinnin tukena: Miikka Raulo
Online työkalut: Jan Badur
Japani kohdemarkkinana: Maarit Ahola, Marko Vento
Kiina markkina-alueena: Maarit Ahola, Johanna Heikkinen, Wei Lu
Kiinan kulttuurin ja kielen perusteet: Wei Lu
Tuotekehitys Kiinan markkinoille: Wei Lu
Kiinan jakelukanavat: Wei Lu
Hinnoittelu Kiinan markkinoilla: Wei Lu
Markkinointiviestintä Kiinan markkinoilla: Wei Lu
MICE-tuotteen rakentaminen: Kari Turunen
Venäläisten paluu: Kari Turunen

Muita Go-tason valmennusaiheita ovat:

Kiina-Japani-Saksa-Venäjä myynnin ja markkinoinin vertailu: Marko Vento
Oman osaamisen brändäys: Anu Nylund
Matkailun megatrendit ja arvopohjainen segmentointi: Anu Nylund
Ympäristöjohtaminen: Mikko Jantunen
Energiatehokkuus: Mikko Jantunen
Ympäristökatselmoinnit: Mikko Jantunen
Yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentaminen: Mikko Jantunen
Hiilijalanjälki-koulutukset ja konsultoinnit: Mikko Jantunen
Mobiili- ja paikannukseen perustuva markkinointi: Kirsi Mikkola
Asiakaspalvelu ja maineenhallinta verkossa: Kirsi Mikkola
Asiakaspalvelun laatu ja asiakastyytyväisyys verkossa: Kirsi Mikkola
Fam Trip – myynnin varmistamiseksi: Kari Turunen
Tuotekortista matkailutuotteeksi: Jyrki Oksanen
Oma edustaja Keski-Eurooppaan: Jyrki Oksanen
Stooripuu-matkailuyrityksen tarinaidentiteetin tunnistaminen: Anne Kalliomäki
Palvelupolku-asiakkaan palvelukokemus tarinaksi: Anne Kalliomäki

Ladattavat