Yöpymisten kehityskatsaus

Katsaus Majoitusliikkeiden yöpymisten kehitykseen

Suomessa kirjattiin 5,8 miljoonaa ulkomaista yöpymistä vuonna 2016. Yöpymiset lisääntyivät lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suurin yöpyjäryhmä oli edelleen venäläiset kolmatta vuotta jatkuneesta yöpymismäärien vähenemisestä huolimatta. Positiivista oli kuitenkin, että vahvistuvan ruplan myötä venäläisten yöpymiset lisääntyivät loppuvuotta kohden. Venäläiset pois lukien ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät Suomessa 7 prosenttia.

Venäjän lisäksi kolmen suurimman lähtömaan joukkoon kuuluivat Ruotsi ja Saksa. 15 suurimmasta lähtömaasta eniten kasvua tuli Kiinasta (+29 %), Espanjasta (+18 %) ja Yhdysvalloista (+14 %).

Helsingin alueella yöpymiset jakautuvat tasaisimmin eri lähtömaiden kesken, ja Kiina kipusi siellä kolmannelle sijalle ohi Venäjän. Rannikolla ja saaristossa suurimmat yöpymismäärät tulevat Ruotsista, Järvi-Suomessa Venäjältä ja Lapissa Iso-Britanniasta. Saksa kuului ainoana lähtömaana kaikkien matkailun suuralueiden kärkikolmikkoon.

Ladattava Yöpymisten kehityskatsaus 2016 on tiivis tilastollinen esitys ulkomaisten yöpymisten kehityksestä Suomessa viime vuonna. Yleisnäkymien lisäksi katsauksesta selviää muun muassa, mistä maista yöpymiset lisääntyivät eniten ja mitkä alueet kiinnostivat ulkomaisia matkailijoita Suomessa talvi- ja kesäkaudella.

Matkailu 2016 – Matkailun suuralueet ja maakunnat -katsauksessa on tarkemmalla tasolla tietoa ulkomaisten yöpymisten määristä ja osuuksista matkailun suuralueilla sekä eri maakunnissa niin vuositasolla kuin myös talvi- ja kesäkausilla.

Yöpymisten pohjoismainen vertailu -sivustolla voit lisäksi ladata “Kooste ulkomaisista yöpymistä Pohjoismaissa 2016” -raportin, missä kerromme Suomen profiloitumisesta suhteessa muihin Pohjoismaihin.

Tutustu myös pidemmän aikavälin yöpymisten kehitystrendeihin:

  • Eri majoitusmuotojen kehityskatsauksessa 2005-2016 on koottuna eri majoitusliikkeiden sekä huonemäärien määrällinen kehitys. Lisäksi koosteesta löytyy tietoa ulkomaisten yöpymisten määrien kehitys hotellimajoituksessa hotellityypin, koon sekä huoneen keskihinnan mukaan.
  • Sivuston alimpaan tiedostoon on koottu Yöpymiset hotelleissa lähtömaittain vuodesta 1971 lähtien.

 

Ladattavat