Matkailutilinpito

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2016 arviolta 13,8 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 26 prosenttia eli 3,6 miljardia euroa.

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2016 oli arviolta 4,6 miljardia euroa, joka on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.

Matkailu työllistää

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2016 matkailualan työllisten lukumäärä oli noin 137 800 henkilöä.

 

Katso lisää:

Matkailutilinpito – matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2015–2016 -raportti

Alueellinen matkailutilinpito; matkailun alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset 2013–2015 / Työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailutilinpidon tietokantataulukot löytyvät VISIT FINLANDIN TILASTOPALVELU RUDOLFISTA >>

 


Matkailutilinpito kuvaa matkailun asemaa osana Suomen kansantaloutta. Kansantalouden tilinpito on kansantalouden kuvauksen ydin ja matkailutilinpito on sitä täydentävä ja tarkentava “satelliitti”. Matkailutilinpito tuottaa lukuja mm. kansainvälisistä matkailutuloista, matkailun työllistävyydestä ja matkailun merkityksestä eri toimialoilla, kuten majoitus- tai ravintola-alalla. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä YK:n, WTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n kanssa. Matkailutilinpitoa kutsutaan toisinaan myös matkailun satelliittitilinpidoksi.


 

13.6.2018