MATKAILULLA ON YHÄ SUUREMPI MERKITYS SUOMEN KANSANTALOUDELLE

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella. Tässä seurannassa tärkeimmät työkalut ovat Matkustustase ja Matkailuntilipito.

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2015 arviolta 13,8 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 27 prosenttia eli 3,66 miljardia euroa.

Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna 2015 oli arviolta 4,45 miljardia euroa, joka on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verrattuna muiden toimialojen arvonlisäykseen, matkailun arvonlisä oli yli puolitoista kertaa suurempi kuin elintarviketeollisuuden, suurempi kuin maatalouden ja moninkertainen verrattuna peliteollisuuteen.

Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2015 yhteensä 137 800 henkilöä.

Matkailualalla toimii 28 900 yritystä. Uusia yrityksiä syntyy eniten ohjelmapalveluihin. Yli 3 000 uutta yritystä vuosina 2007–2014.

Ladattavat

Matkailutilinpito

11.04.2017

Matkailu kasvanut muuta taloutta nopeammin Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2015 arviolta 13,8 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot…

Lue lisää
Matkustustase

15.06.2015

Matkustustase 2001-2015 Matkustustase kuvaa tarkastelun kohteena olevan maan kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat…

Lue lisää