Tutkimukset ja tilastot

kaiken kattavia tutkimuksia vapaasti käytettävissäsi

Visit Finland tuottaa laajasti tilasto- ja tutkimustietoa Suomeen suuntautuvasta matkailusta yritysten ja matkailuelinkeinon toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kokoamme tietoa erityisesti matkailun markkinoinnin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisen avuksi.

Tilastopalvelu Rudolfista löydät majoitustilastojen, matkailutilinpidon ja matkustustaseen tietokantataulukot.

Tilasto- ja talouslukujen selityksiä