Stopover Finland

StopOver Finland -ohjelma käynnistyi huhtikuussa 2015 ja on siten päässyt jo hyvään vauhtiin. Vuoden 2017 alusta Finpron kasvuohjelmia yhdistettiin ja StopOver Finland on nyt osa yhtä yhteistä matkailun ohjelmaa jossa StopOver on mukana omana teemanaan. StopOver konseptista vastaa ohjelmapäällikkö Kaisa Kosonen.

Ohjelman tavoitteet

Aasiasta Suomen kautta muualle maailmaan lentävistä matkailijoista vain pieni osa pysähtyy Suomessa. StopOver Finland -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta vetovoimainen vierailukohde Helsinki-Vantaan kautta kulkeville kansainvälisille matkailijoille. Rakentamalla houkuttelevia paketteja muutaman tunnin kestävästä välilaskusta muutamien päivien mittaiseen stopover-matkailuun, voidaan Suomeen jo saapuneiden vierailijoiden myötä lisätä matkailusta saatavia tuloja.

Kohdemaat ja toimenpiteet

Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat pääosin kasvaville Aasian markkinoille. Suomen kannalta tärkeimmät kohdemaat ovat Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Lisäksi vuoden 2017 alusta uudeksi kohdemarkkinaksi on otettu myös USA jossa stopover konsepti on jo tutumpi ja missä kiinnostus Pohjoismaita kohtaan on ollut suuressa kasvussa.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa toimenpiteiden fokus oli tuotekehityksessä sekä myyntikanavien rakentamisessa. Lisäksi on rakennettu jatkuvasti kehittyvä StopOver Finland -tuotemenu ja operatiivinen toimintamalli. Konseptin lanseeraukseen ja markkinointiin liittyviin toimenpiteisiin kuuluu B2B-puolella muun muassa osallistuminen kohdemaiden matkailumessuille, myyntitapahtumat, tutustumismatkat, lehdistömatkat, PR-tilaisuudet ja yhteistyö Online-matkatoimistojen kanssa. B2C-toiminta keskittyy SEM- ja SOME-markkinointiin sekä näkyvyyteen matkailuun keskittyneissä digikanavissa.

Ohjelma rahoitetaan pk-yrityksille suunnatusta Team Finland -kasvuohjelmarahoituksesta. Koko ohjelman on tarkoitus kestää vuoden 2017 loppuun asti.

Katso lisää ohjelman toimenpiteistä täältä.