LUOVA MATKA

Luova Matka -hanke tuo yhteen luovien alojen ja matkailun toimijat kulttuurimatkailun vauhdittamiseksi. Projektin aikana koulitaan kulttuurimatkailutuottajia linkiksi alojen väliseen yhteistyöhön, kootaan Culture Creators -tiimejä kulttuurisisältöjen matkailulliseen tuotteistamiseen, tuotetaan konkreettisia ratkaisuja sekä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteisiin vientiponnisteluihin. Kulttuurimatkailun kansainvälistä liiketoimintaa kehittävä valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2015-2018. Hanke rahoitetaan Hämeen ELY-keskuksen myöntämänä ESR – Luovaa osaamista -ohjelmasta.

Toimenpiteet 2015-2018

Tuottajista tekijöitä kulttuurimatkailun kentälle

Marraskuussa 2015 Culture Creators -valmennukseen rekrytoitiin lähes kuudenkymmenen hakijan joukosta 35 kokenutta, yrittäjähenkistä ja kansainvälisyydestä kiinnostunutta kulttuurituottajaa eri puolilta Suomea. Valmennuksen myötä syntyykin kokonaan uudenlainen toimenkuva; luovien alojen ja matkailun välittäjäportaana toimiva kulttuurimatkailutuottaja.

Matkailuperehdytyksen jälkeen tuottajat kokoavat ympärilleen tiimit, jotka työstävät luovista sisällöistä vetovoimaisia matkailutuotteita asiantuntijoiden avustamana. Koulutus käynnistyi tammikuussa 2016.

Culture Creators -tiimit luovat uusia matkailutuotteita

Kulttuurimatkailutuottajat kokoavat kukin 1-3 tuotteistamistiimiä, jotka koostuvat luovien alojen ja matkailun toimijoista. Tuottajat etsivät tiimiensä jäsenet osaamisalueidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Luova toimija voi olla vaikkapa taiteilija, taidekäsityöläinen, designer, festivaali tai museo. Tiimit saavat valmennusta kulttuurimatkailuun ja työstävät samanaikaisesti kulttuurisisältöisiä matkailutuotteita asiantuntevien fasilitaattoreiden johdolla.

Culture Creators -työskentely käynnistyy eri puolilla Suomea keväällä 2016. Tuotteita työstetään tiimivalmennuksissa koko vuoden ajan. Valmiit tuotteet esitetään alueellisissa kulttuurimatkailuseminaareissa vuoden 2017 alussa.

Tiimivalmennuksen materiaalit päivitetään valmennuksen edetessä kulmat.fi -sivustolle teemakohtaisesti. Sivustolle koostetaan kattava, jatkossakin päivitettävä tietopaketti kulttuurimatkailun tuotteistamisesta.

Työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen

Kannattavan kulttuurimatkailun välitystoiminnan tueksi haetaan uudenlainen ratkaisu tai muilla aloilla käytössä oleva myyntiperusteinen korvausmalli. Malli teetetään talousalan ammattilaisella Culture Creators -valmennusryhmän yhteistyöllä vuoden 2016 aikana.

Tietoa kulttuurimatkailun tuottamista hyödyistä

Hankkeessa luodaan toimintatutkimuksen avulla seurantamalli, jolla seurataan matkailuun panostettuja resursseja ja saavutettuja hyötyjä. Malli luodaan tutkimalla olemassa olevia kulttuurimatkailutuotteita. Seurantamalli otetaan käyttöön Culture Creators -tiimeissä syntyville kulttuurimatkailutuotteille. Seurannan tulokset analysoidaan, raportoidaan ja jalkautetaan hankkeen loppupuolella vuonna 2018. Toimintatutkimus käynnistetään vuonna 2016.

Amaze Me Culture Creators -tutustumismatkat

Luova Matka järjestää vuosina 2016-2018 tutustumismatkat ulkomaalaisille matkanjärjestäjille sekä kulttuuri- ja matkabloggareille sekä toimittajille. Matkat toteutetaan fly&drive -tyylillä, jossa toimijat liikkuvat ryhmissä omatoimisesti autolla kulttuurimatkailutuotteisiin tutustuen. Tutustumismatkojen kohteena ovat toimintatutkimuksessa mukana olevat kulttuurimatkailutuotteet sekä culture creators -tiimeissä syntyvät tuotteet.

Tutustumismatkat:

07/2016: Ensimmäinen matka toteutettiin heinäkuussa 2016 eurooppalaisille matkanjärjestäjille sekä medialle teemalla “kulttuuria ja musiikkia Itä-Suomessa”. Fam tripin ohjelman voit katsoa täältä.

Ennakkoluulotonta yhteistyötä kansainväliseen markkinointiin

Projektin aikana luodaan sekä testataan toimintatapa luovien alojen vientiorganisaatioiden ja matkailualan kansainvälisen markkinoinnin yhteistyöhön. Tavoitteena on löytää kaikkia osapuolia hyödyntäviä keinoja yhteisten vientiponnistelujen koordinointiin ja toimivaan tiedonvälitykseen. Hankkeen aikana pilotoidaan ennakkoluulottomasti luovien alojen ja matkailun yhteisesiintymisiä niin b2b- kuin b2c -markkinoinnissa. Suunnittelutyö käynnistetään vuonna 2016 ja promootiotoimenpiteet toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana.

Luovan Matkan tuloksena

* Suomessa on noin 30 valmennettua kulttuurimatkailutuottajaa
*
Valmis liiketoimintamalli kulttuurimatkailun välitystoimintaan
* 60-100 culture creators -valmennettua luovien alojen toimijaa ja matkailuyrittäjä
* Kymmeniä uusia pilotoitua kulttuurimatkailutuotteita
* Pystytään osoittamaan konkreettisesti, mitkä ovat luovien sisältöjen matkailullisen kehittämisen panos-tuotossuhteet
* Luova matka -toimintamalli kansainväliseen markkinointiin
* Tutkimustietoa kulttuurialan toimijoille matkailullisen tuotteistamisen ja yhteistyön tuottamista hyödyistä

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-loresVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb-lores

22.8.2016