Kulttuurimatkailu

Suomen vahvuuksia ovat modernin ja luontoon pohjautuvan kulttuuriperinnön sujuva vastakohtaisuus, idän ja lännen kohtaaminen, teknologia ja suomalaiseen elämäntapaan kuuluvat asiat ja luovuus. Vaikka Suomen matkailullinen mielikuva painottuu edelleen luontoon, kohderyhmämme on vahvasti kulttuurista kiinnostunutta. Haasteena on, että se ei tunne kulttuurista tarjontaamme, eikä siten huomioi Suomea mahdollisena kulttuurimatkansa kohdemaana. Tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan markkinointia sekä kattavaa tarjonnan esittelyä jakelukanavissa. Meillä on mahdollisuus kuitenkin yhdistää matkailupalveluihimme runsaasti kulttuurillisia elementtejä, joita hyödyntämällä kulttuurista kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilaisen, kilpailijamaistamme erottuvan kulttuurielämyksen. Kohderyhmämme modernit humanistit odottavat Suomen kulttuuritarjonnalta erityisesti elämäntapaamme, suomalaisuutta, kulttuuriperintöä ja ruokakulttuuria koskevaa näkemistä ja tekemistä.

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia ohjaa kulttuurimatkailun tuotekehitystyötä Suomessa ja luo suuntaviivat kehittämistyölle valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Kehittämisstrategiassa määritellyn vision mukaan suomalainen kulttuuri on matkailullisesti vetovoimaista ja kysyttyä kansainvälisillä markkinoilla ja samalla Suomen matkailuimago on vahvistunut.

Kulttuurimatkailun kehittämistä viedään eteenpäin valtakunnallisen katto-ohjelman Culture Finlandin (CF) ja Luova Matka -hankkeen (LM) kautta. Molemmat ovat Visit Finlandin ohjauksessa toimivia kokonaisuuksia.

Culture Finland_652x

Culture Finland -katto-ohjelma

Culture Finland -katto-ohjelmaa hallinnoi Finland Festivals ry. Toiminnan rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Visit Finland. Culture Finland -ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Kulttuurimatkailun katto-ohjelma liittyy mm. Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 21/2006) sekä sen vision ja kulttuuriviennin katto-ohjelman lähtökohdista työstettyyn Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelmaan 2009-2013 (OPM 2008:34).

Katto-ohjelman tavoitteena on matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen, kulttuurimatkailuhankkeiden ja -toimenpiteiden aktivointi, lisäarvon ja -tulon lisääminen matkailu- ja kulttuuritoimijoille sekä lisäarvon tuominen matkailijoille. Ohjelman ensisijaisen kohderyhmänä ovat kulttuurimatkailun kehittäjätahot sekä kulttuurialojen ja matkailun toimijat. Hyödynsaajina ovat jälleenmyyjien ja jakeluverkostojen kautta kotimaiset ja ulkomaiset kuluttajat.

Keskeistä on hajanaisen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kentän voimavarojen yhdistäminen verkostomaisella toiminnalla. Myös paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja esiin nostaminen ovat toiminnan tavoitteina. Toiminta verkostona sekä tuotekehityksessä, paketoinnissa, markkinoinnissa ja myynnissä mahdollistaa päällekkäisyyksien karsimisen. Vaikuttavuuden lisäämiseksi kulttuurimatkailun alueellista kehittämistä ovat vuodesta 2013 ohjanneet CF-aluekoordinaattorit sekä aluetiimit.

Culture Finland –katto-ohjelman pääkohdemarkkinat ovat Saksa, Iso-Britannia ja Italia, lisäksi panostuksia saatetaan kohdistaa myös Japaniin.

Culture_girl_violine_652x

CF-aluekoordinaattorit

 • Uusimaa Marjo Ranta-Irwin, 044 213 4759, marjo.ranta-irwin (at) blueberryconsulting.fi
 • Pirkanmaa Annamaija Saarela, Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry, 050-307 6095, annamaija.saarela (at) pirfest.fi
 • Varsinais-Suomi Päivi Lappalainen Turun kaupunki, paivi.lappalainen (at) turku.fi
 • Satakunta Lenita Nieminen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, lenita.nieminen (at) utu.fi
 • Päijät-Häme Anu Huusko, Lahti Region, 044 753 3590, anu.huusko (at) visitpaijanne.fi
 • Kanta-Häme, Jonna Piiroinen, Linnan Kehitys Oy, 050 318 0009, jonna.piiroinen (at) linnan.fi
 • Keski-Suomi Art Lumperoinen ry, Jussi Rekonen, 044 515 8914, jussi.rekonen (at) gmail.com
 • Etelä-Pohjanmaa Arja Kortesluoma, SeAMK, 040 830 2387, arja.kortesluoma (at) seamk.fi
 • Pohjanmaa Monica Johnson, Korsholman Musiikkijuhlat, 050 911 3349, monica.johson (at) korsholmmusicfestival.fi
 • Pohjois-Pohjanmaa Elina Vehkala, Maaseudun Sivistysliitto, 040 568 3404, elina.vehkala@msl.fi
 • Etelä-Savo Heli Gynther, Etelä-Savon maakuntaliitto, 040 773 7285, heli.gynther (at) esavo.fi
 • Pohjois-Savo Minna Maukonen, Iisalmen kaupunki, 040 543 4903, minna.maukonen (at) iisalmi.fi
 • Etelä-Karjala Juha Iso-Aho, Humak, juha.iso-aho (at) humak.fi
 • Lappi, Rovaniemi Sanna Kärkkäinen, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi, 040 576 3414, sanna.karkkainen (at) rovaniemi.fi
 • Pohjois-Karjala Soila Palviainen, Esittävän Taiteen Tila ry, 045 129 0199, soila.palviainen (at) entra.fi

Luova Matka -hanke 1.11.2015 – 30.9.2018

Luova Matka -hanketta hallinnoi Visit Finland – Finpro. Hanke rahoitetaan ESR Luovaa osaamista ohjelmasta Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä. Visit Finland – Finpro vastaa hankkeen yksityisestä rahoituksesta. Hankkeen budjetti toteutusajalle on 600 000 euroa.

Luova Matka -hankkeen tavoitteena on synnyttää luovilta aloilta uusia sisältöjä matkailutuotteisiin, valmentaa kulttuurituottajista tekijöitä kulttuurimatkailuun, selvittää toimivat välitysliiketoiminnan mallit kulttuurimatkailutuottajuuden tueksi, osoittaa matkailullisen yhteistyön ja tuotteistamisen hyödyt luovien alojen toimijoille, kehittää toimintatapa laajapohjaiselle yhteistyölle kansainvälisille markkinoille kulttuuriviennin kautta.

 

Ladattavat