Koulutuksellinen matkailu

Suomen maine koulutuksen ja oppimisen mallimaana on erittäin hyvä ja koulutus-brändimme tunnetaan maailmalla. Suomen luonto tarjoaa erinomaisen oppimisympäristön ulkomaalaisille opiskelija- ja koululaisryhmille. Koulutuksellisen matkailun edistäminen luo matkailun kasvulle hyvät mahdollisuudet. 

Suomen matkailun kasvu on ollut hyvää ja Suomen hallitus on päättänyt panostaa matkailuun varmistaakseen kasvun jatkossakin. Yksi hallituksen uuden toimenpidekokonaisuuden, Matkailu 4.0 -suunnitelman tavoitteista on matkailun ympärivuotinen kasvu. Tuotetarjontaa koulutuksellisen matkailun kohderyhmille on jo olemassa sekä kesällä että talvella.

Educational Travel -projektin tavoitteet

Visit Finland käynnisti maaliskuussa 2017 uuden kehitys- ja markkinointiprojektin ”Educational Travel”. Matkailu 4.0 –suunnitelmassa Visit Finlandille myönnettiin vuosille 2018-2019 erillinen budjetti, jonka puitteissa koulutuksellisen matkailun edistämistä tehdään.

Koulutuksellisen matkailun päätuoteryhmät ovat koululaisille ja opetusalan ammattilaisille järjestettävät leirikoulut, opintomatkat ja ystävyyskouluvierailut. Tavoitteena on saada kohdemarkkinoiden koulutuksellisten matkojen järjestäjien ohjelmistoon ympärivuotista tuotetarjontaa Suomesta sekä edistää tarjonnan myyntiä ja sitä kautta ympärivuotisen matkailun kasvua Suomessa.

Kohdemaat

Tärkeimmät kohdemaat ovat Kiina, Etelä-Korea, Intia ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Lisäksi kysyntää löytyy Iso-Britanniasta.

Vuoden 2017 aikana on jo kartoitettu koulutusviennin ja koulutusmatkailuviennin parissa toimivia organisaatioita ja yrityksiä. Projektin seuraavassa vaiheessa keskitytään hahmottamaan kysyntää ja tarjontaa sekä verkottamaan koulutuksellisen matkailun toimijoita keskenään. Lisäksi verkostoitumisen edistäminen kaupunkien ja kuntien opetus-, kulttuuri- ja matkailutoimien kesken on tärkeää.

Myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet

Apuvälineeksi tuotetaan opas ”What is Educational Travel?” suomeksi ja englanniksi. Synergiaetuja haetaan Opetushallituksen koulutusvientiohjelmasta ”Finland Education”. Seminaari-, myynti- ja PR-tilaisuudet kohdemarkkinoilla pyritään järjestämään muiden koulutusvientitapahtumien yhteyteen.

Tapahtumien lisäksi tehdään yhteismarkkinointitoimenpiteitä kohdemaiden matkanjärjestäjien ja opiskelija-/koululaismatkojen järjestäjien kanssa oikeiden kohderyhmien ja päättäjien tavoittamiseksi ja ryhmien houkuttelemiseksi Suomeen.

Visit Finlandin ”Educational Travel” -projektista vastaa projektipäällikkö Anne Lind.

1.11.2017