Visit Finland Akatemia – valmennusaiheet ja valmennusverkosto

Visit Finland Akatemia on matkailualueille ja siellä toimiville yritysryhmille suunnattu matkailutuotteiden kehittämistä vauhdittava valmennuspolku, jonka tavoitteena on tarjota jo kansainvälisille markkinoille valmiille tai niistä kiinnostuneille matkailuyrityksille kansainvälistymisen, tuotekehityksen, myynnin sekä markkinoinnin valmennusta jaoteltuna kolmeen tasoon; ready, steady ja go. Valmentajina toimivat VF partnerivalmentajaverkoston asiantuntijat. Valmennukset sisältävät kunkin valmentajan tarjoaman aihealueen lisäksi tietoa Visit Finlandin toimenpiteistä ja teemoista.

Visit Finland on koonnut matkailuyrityksen tuotekehityksen ja kansainvälistymisen valmennusta antavista valmentajista 21:n valmentajan partnerivalmentajaverkoston, joka tuottaa erilaisia Visit Finland Akatemia-konseptin alaisia valmennuskokonaisuuksia. Valmennusten tilaajana toimivat Visit Finlandin yhteistyökumppanit kuten alueorganisaatiot, alueelliset hankkeet tai muut alueelliset kehittäjätahot. Alueella käynnistettävästä Akatemiasta tulee informoida alueorganisaatiota.

Visit Finland Akatemia_Konseptikuvio

 

 

 

 

 

 

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

 

Tutustu valmentajakohtaisiin kuvauksiin ja tarjottuihin valmennusaiheisiin alempaa tältä sivulta.

Ennen valmennusten aloittamista alueorganisaatio tekee VF:n kanssa yhdessä lähtötasoanalyysin, jonka perusteella selvitetään sopiva taso ja tarvittavat koulutukset. Ota yhteyttä lähtötasoanalyysin tekemiseksi alueorganisaatioosi ja Visit Finlandiin:  terhi.hook@visitfinland.com

Visit Finland Akatemia käsittää kolme valmennuksen tasoa; Ready, Steady ja Go, joihin voit tutustua alempaa tältä sivulta.

Ladattavat