Visit Finland Akatemia

Visit Finland Akatemia – valmennusaiheet ja valmennusverkosto

Visit Finland Akatemia on matkailualueille ja siellä toimiville yritysryhmille suunnattu matkailutuotteiden kehittämistä vauhdittava valmennuspolku, jonka tavoitteena on tarjota jo kansainvälisille markkinoille valmiille tai niistä kiinnostuneille matkailuyrityksille kansainvälistymisen, tuotekehityksen, myynnin sekä markkinoinnin valmennusta jaoteltuna kolmeen tasoon; Ready, Steady ja Go. Valmentajina toimivat VF partnerivalmentajaverkoston asiantuntijat. Valmennukset sisältävät kunkin valmentajan tarjoaman aihealueen lisäksi tietoa Visit Finlandin toimenpiteistä ja teemoista.

Visit Finland on koonnut matkailuyrityksen tuotekehityksen ja kansainvälistymisen valmennusta antavista valmentajista 32:n valmentajan partnerivalmentajaverkoston, joka tuottaa erilaisia Visit Finland Akatemia-konseptin alaisia valmennuskokonaisuuksia. Valmennusten tilaajana ja maksajana toimivat Visit Finlandin yhteistyökumppanit kuten alueorganisaatiot, alueelliset hankkeet tai muut alueelliset kehittäjätahot ja ne ovat pääasiassa ryhmävalmennuksia. Alueella käynnistettävästä Akatemia-valmennuksesta tulee informoida alueorganisaatiota ja valmentajalle osoitetussa tarjouspyynnössä tulisi mainita, että kyseessä on Visit Finland Akatemiaan liittyvä valmennus.

Visit Finland Akatemia_Konseptikuvio

 

 

 

 

 

 

(Klikkaa kuva suuremmaksi.)

 

Tutustu valmentajakohtaisiin kuvauksiin ja tarjottuihin valmennusaiheisiin alempaa tältä sivulta.

Ennen valmennusten aloittamista alueorganisaatio tekee osallistuville yrityksille VF:n kanssa yhdessä lähtötasoanalyysin, jonka perusteella selvitetään sopiva taso ja tarvittavat koulutukset. Ota yhteyttä terhi.hook@visitfinland.com lähtötasoanalyysiä koskien.

Visit Finland Akatemia käsittää kolme valmennuksen tasoa; Ready, Steady ja Go, joihin voit tutustua alempaa tältä sivulta.

Lisätiedot: Terhi Hook, terhi.hook@visitfinland.com

Ladattavat