Tutkimukset ja selvitykset

STOPOVER FINLAND – tutkimukset ja selvitykset

 

Markkina- ja benchmarking-selvitykset käsittelivät Suomen stopover-matkailun kysyntää ja potentiaalia sekä jakelukanavia kohdemarkkinoilla, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Benchmarking-selvityksillä kartoitettiin hyviä käytäntöjä onnistuneissa stopover-kohteissa, Islannissa ja Singaporessa. Lisäksi arvioitiin aiempien Suomessa toteutettujen stopover-hankkeiden onnistumista ja nykyistä tuotetarjontaa. Selvitykset perustuvat pääosin matkailualan toimijoiden haastatteluihin kohdemaissa ja Suomessa. Haastattelut toteutettiin kesän ja syksyn 2015 aikana.

 

Stopover Finland -kuluttajatutkimus Aasiassa selvitti potentiaalisia stopover-matkailijoita kiinnostavia tuotteita ja paketteja, sekä niiden optimaalista hinnoittelua. Yhteensä kyselyyn osallistui 2500 vastaajaa (Japani 500, Etelä-Korea 500, Peking 500, Shanghai 500 ja Hongkong 500 henkilöä). Tutkimusyritys NEPA rakensi tutkimusta varten Stopover Finland -verkkokauppaa muistuttavan verkkosivun, jonne koottiin testattavat 87 tuotetta ja pakettia ympäri Suomea. Kysely toteutettiin tammikuussa 2016.

 

4.10.2017