Toimenpiteet ja tapahtumat

MERELLINEN SAARISTO – TOIMENPITEET JA TAPAHTUMAT

På Svenska

Saaristoseminaari 15.12.2016

Ensimmäinen saaristoseminaari järjestettiin Team Finland-talossa 15.12.2016. Seminaarin esitykset ja webinaaritallenne seminaarista katsottavissa täällä.

2016, Markkinoinititoimenpiteet käynnistyvät

Merellinen saaristo-ohjelman tavoitteena on rakentaa pitkäjänteistä suuralueyhteistyötä rannikon alueorganisaatioiden ja yritysten kesken. Suuralueyhteistyö ja tuotekehitys käynnistettiin syksyllä 2015 co-creation työpajojen merkeissä, sekä aluekierroksilla. Jatkossa yhteistyötä alueiden kesken tiivistetään markkinoinnin vuosisopimuksena, joka kattaa markkinoinnin peruspaketin. Yhteistyökumppanit maksavat sopimuksen mukaisen vuosittaisen markkinointimaksun Visit Finlandille. Ohjelman alussa maksu on pienempi ja summa kasvaa vuosittain vuosina 2016-2018. Tavoitteena on sitoutunut, jatkuva markkinointiyhteistyö, joka jatkuu ja vahvistuu ohjelma-ajan jälkeen Visit Finlandin koordinoimana. Vuosisopimushinnat vuodelle 2017 vahvistetaan vuoden 2016 keväällä. Vuonna 2016 suuralueen markkinointitoimenpiteet katetaan kasvuohjelmarahalla.

Visit Finland teemat, jotka toteutuvat toimenpiteissä ovat: Outdoors Finland, Culture Finland ja Finrelax

Aluetta yhdistäviä teemoja ovat: Saaret ja saaristolainen elämäntapa, luontoelämykset saaristossa: kansallispuistot ja luontokeskukset, majakat käyntikohteina, UNESCO-kohteet, puukaupungit ja ruukit ja teollistuminen.

B2C toimenpiteet

Visit Finland toteuttaa imagomarkkinointikampanjat markkina-alueilla siten, että ne tukevat ohjelman taktisia kampanjoita. Ohjelman kampanjat toteutetaan markkinoilla yhteiskampanjoin eri partnereiden kanssa. Mukana kampanjoissa ovat ainakin Finnlines ja Finnair sekä aluetta myyvät matkanjärjestäjäkumppanit ja muut mahdolliset partnerit. Tämän toimintamallin mukaisesti myös vähintään puolet markkinointikampanjoiden rahoituksesta saadaan partnerirahoituksena, mikä lisää näkyvyyttä markkinoilla ja tuo tuotteille sitoutuneen myyntikanavan. Tähän voivat alueet ja yritykset myös osallistua ja parantaa omaa näkyvyyttään markkinoilla.

Kampanjoita ja matkanjärjestäjien myynnissä olevia tuotteita tuetaan erilaisin artikkelein järjestämällä mediamatkoja ja erilaisia PR-tapahtumia kohdemarkkinoilla. Tarkoitus on toteuttaa myös toimitukselliseen aineistoon perustuvia saaristoliitteitä tarkasti valittujen aikakauslehtien väliin. Nämä toimivat myös kuluttajaesitteinä, joille voidaan järjestää laaja jakelu. Alueet ja yritykset voivat ostaa mainostilaa julkaisuista.

B2B toimenpiteet

Alueen tunnettuuden lisääminen ja jakelukanavayhteistyö aloitetaan matkanjärjestäjien virtuaalisella koulutuksella Saksan markkinoilla. Samanlaisen kokonaisuuden toteuttamista muilla markkina-alueilla tutkitaan. Koulutusohjelman kautta tuodaan tietoa alueen tarjonnasta matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille houkuttelevassa elämyksellisessä muodossa. Suorittamalla tehtäviä osallistujat saavat pisteitä ja lopuksi palkintoja, esim. tutustumismatkoja Suomeen.

Tehdään suunnitelma matkanjärjestäjien tutustumismatkoille vuodelle 2016 markkina-alueittain.  Matkoja järjestetään sekä kansainvälisinä matkoina että markkinakohtaisesti erilaisilla teemoilla kattaen koko alueen. Alueet ja yritykset osallistuvat vastaanottamalla matkanjärjestäjäryhmiä alueelleen. Matkanjärjestäjiä käytetään apuna tuoteaihioiden hiomisessa kv-markkinoille sopiviksi tuotteiksi famien yhteydessä toteutettavissa work shopeissa. Matkanjärjestäjät ottavat sitten tuotteet koemarkkinointiin ja antavat sen perusteella palautetta alueille ja yrityksille.

Matkanjärjestäjiä varten kootaan vielä erillinen tuotemanuaali saksan-, ranskan- ja italiankielisenä. Tuotteet löytyvät lisäksi tuotekortteina VF.comin ”MyStay” –osiosta sekä ”Travel Trade”- sivustolta kohdasta Tours & packages. Yritykset ja alueet toimittavat tuotesisältöä. Tuoteperhe kasvaa ja päivittyy ohjelman aikana ja sen jälkeen.

Ensimmäinen Merellisen saariston alue- ja tuote-esittely tehdään Meet Finlandissa matka-messujen yhteydessä. Tätä varten tuotetaan imago-esite koko alueesta ja kerätään ensimmäiset esiteltävät tuotteet. Meet Finland kokemuksen perusteella kehitetään esittelykonseptia ITB-Berliiniä kohti.

ITB-Berliini toimii varsinaisena lanseeraustilaisuutena, jossa ollaan näkyvästi esillä sekä messuosastolla että 9.3. iltatilaisuudessa, joka järjestetään saaristoteemalla ”Island hopping” yhdessä FinRelax-ohjelman kanssa. Iltatilaisuuteen kutsutaan mukaan myös niitä rannikon alueita ja yrityksiä, jotka eivät ole mukana messuosastolla.

Saaristo-ohjelma osallistuu sales run-kierroksille markkinoilla ja sopiviin myyntitapahtumiin kuten Be Nordic-tapahtuma Italiassa.

Merellinen saaristo -ohjelmatiimi antaa mielellään lisätietoa tarkemmista markkinointitoimenpiteistä. 

 

Menneet tilaisuudet ja materiaalit

2015

Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi -kasvuohjelman aloitusseminaari järjestettiin 1.9.2015 Paraisilla, Tammiluodon Viinitilalla. Aloitusseminaarin materiaalit oheisessa linkissä: Merellinen saaristo aloitusseminaari 9/2015.

Co-creation tilaisuudet järjestettiin syksyn 2015 aikana kuudella paikkakunnalla. Co-creation tilaisuuksien materiaalit oheisessa linkissä: Merellinen saaristo co-creation tilaisuudet 10/2015.