Tuotesuositukset

Culture Finland -kriteerit ja suositukset tuotteistamisen tueksi

Kulttuurimatkailutuotetta voidaan lähteä luomaan useista eri lähtökohdista. Culture Finlandin laatimat tuotekriteerit ja -suositukset antavat suuntaa erilaisten kulttuurimatkailutuotteiden luomiseen sekä toimivat tarkistuslistana tuotetta viimeistellessä.

Tuotekriteereissä esitellään kansainvälisille markkinoille valmiin tuotteen perusedellytykset.

Tuotesuosituksissa on eritelty erilaisten kulttuurisisältöjen (esim. tapahtumat, käyntikohteet, kädentaidot, arkkitehtuuri, design jne) matkailullisessa tuotteistamisessa huomioitavia osa-alueita.

14.8.2017

Ladattavat