Työkalut

Työkaluja matkapakettien ja reittien suunnittelijoille

Tuotekehityksen tueksi on työstetty materiaalia, jonka avulla saadaan aikaan markkinoille sopivia tuotteita. Työkalut on tehty mahdollisimman konkreettisiksi ja yksinkertaisiksi, jotta niiden käyttö olisi helppoa.

Edellisten hankkeiden materiaalit:

Pyörämatkailun suunnitteluopas

Nimensä mukaisesti opas käsittelee pyöräilyä matkailun näkökulmasta. Reittiverkoston lisäksi on huomioitava reitin vetovoimaisuus ja saavutettavuus sekä reitin varrella olevien matkailijoita kiinnostavien ja palvelevien yritysten mahdollisuus hyödyntää reittiä. Suunnitteluopas on tarkoitettu pyörämatkailureittejä ja -kohteita suunnittelevien ja toteuttavien toimijoiden käyttöön sekä reittejä rahoittaville ja hyödyntäville tahoille ohjekirjaksi. Tutustu oppaaseen täällä.

 

Retkeilymatkailun suunnitteluopas

Luontomatkailu on nopeasti kasvava matkailun trendi, joka tarvitsee kehittyäkseen ammattitaitoista kehitystyötä ja koulutusta. Luonto on Suomen matkailun tärkein vetovoimatekijä, ja se koskettaa lähes kaikkia tuotteita ja tuoteteemoja. Luonnon tuotteistamisen tulee olla ammattitaitoista ja reitistöjen hyvin suunniteltuja. Suunnitteluopas on käytännönläheinen opas, jonka tarkoituksena on valottaa kävijän näkökulmaa matkailureitillä liikkumiseen. Se kattaa reittien elämyksellisen suunnittelun, markkinoinnin ja monikanavaisen viestinnän. Tutustu oppaaseen täällä.

Reittien suunnitteluoppaat

Opaskirjat melonta- ja vaellusreittien suunnittelijoille, rakentajille ja ylläpitäjille antavat kattavan kuvan hyvän reitin elementeistä. Oppaiden tarkoituksena on ohjata melonta- ja vaellusreittien suunnittelua entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja lisätä reittien matkailullista käyttöä. Oppaat ovat kaikkien reittien kanssa työskentelevien vapaasti käytettävissä. Oppaat löytyvät sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista.

 

Jakelukanavakartoitukset

Jakelukanavakartoituksissa on koottu valittujen kohdemaiden sähköisiä jakelukanavavaihtoehtoja ja haettu niihin liittyen kiinnostavaa ja tärkeää tietoa. Jakelukanavakartoitusta voi hyödyntää, kun hakee internetistä mahdollisia sivustoja, joilla markkinoida omia tuotteita tai palveluita. Sivuilta saa myös uusia tuotekehitysideoita.
Linkki jakelukanavakartoituksiin (5)

 

Miten ansaita aktiviteeteilla? – ansaintalogiikkaopas

Miten ansaita aktiviteeteilla? -opaskirjan ja analyysityökalujen avulla ohjelmapalveluyritys tai muu organisaatio voi arvioida mitä keinoja hänellä on käytettävissä aktiviteettipalvelujen kannattavaan tuottamisen ja hinnoitteluun. Oppaassa avataan hinnoittelun ja kustannuslaskennan erityispiirteitä. Oppaaseen liittyvät helppokäyttöiset esitäytetyt excel-pohjat täyttämällä yritys saa kuvan omien palveluidensa kannattavuudesta ja asemasta markkinoilla. Opas löytyy sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista.

 

Turvasatanen

Oppaassa esitellään turvallisuuden hyvät käytänteet eläinten katselu- ja kuvausmatkailuun liittyvissä matkailutuotteissa. Opas on tarkoitettu matkailuyrityksille, mutta käytänteiden tuntemisesta on hyötyä kaikille luonnon elämyksistä nauttiville. Opas on laadittu Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamassa ”Turvallisuus eläinten katselu- ja kuvausmatkailussa” –hankkeessa. Hanketta on rahoittanut maaseuturahasto. Opas löytyy sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista suomeksi sekä englanniksi (100 best practices for organised wildlife watching).

 

Matkaraportit

Matkaraporteissa on tietoa niin tuotekehityksen kuin markkinoinnin tueksi. Matkat ovat suuntautuneet tärkeimpien kohdemaiden aktiviteettimessuille, joilla on haettu tietoa tuotetarjonnasta messuilla sekä ajankohtaistietoa erilaisista seminaareista ja tietoiskuista. Yksi opintomatka on suuntautunut Itävaltaan, jossa tutustuttiin reitistöihin ja tuotetarjontaan. Raportit löytyvät sivun alalaidasta ladattavista tiedostoista.

Outdoors Finland - Eurooppa investoi maaseutualueisiin

15.3.2016

Ladattavat