Tuotesuositukset

Tuotesuositukset auttavat kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä

Tuotesuositukset on laadittu kaikille kuudelle OF-teemalle: vaellus sisältäen sauvakävelyn, melonta, pyöräily, kalastus, wildlife ja hevosmatkailutuotteet.

Tuotesuosituksissa huomioidaan niin opastetut tuotteet ja retket kuin omatoimiselle asiakkaalle suunnatut tuotteet ja reitit. Ohjelmapalveluyritykset voivat suositusten avulla tarkistaa, että tuotteet ovat kansainvälisen asiakkaan tarpeita vastaavalla tasolla. Myös kaikki tuotetyöpajat, hankkeet, oppilaitokset jne. ovat tervetulleita käyttämään näitä suosituksia tuotekehitystyön ja koulutuksen tukena.

Teemakohtaisten tuotesuositusten ja Visit Finlandin kampanjoiden laatukriteerien lisäksi on hyvä huomioida Visit Finlandin vientikelpoisuuden kriteerit.

 

11.3.2016

Ladattavat