Tuotesuositukset

hyvinvointiteeman tuotesuositukset

Visit Finland on laatinut yhdessä yritysten ja matkailuorganisaatioiden kanssa tuotesuosituksia, jotka toimivat työkaluna ja apuvälineenä yrityksille, jotka kehittävät matkailupalveluja kansainvälisille markkinoille.

Hyvinvointimatkailuteemaa koskevat tuotesuositukset löytyvät alla olevista tiedostoista.

Jos haluatte markkinoida tuotteitanne kansainvälisillä markkinoilla, huomioikaa näiden lisäksi myös Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit.

Ladattavat