FinRelax AKATEMIA

FinRelax AKATEMIA – mitä, missä, kenelle ja milloin?

FinRelax Akatemia on matkailualueille ja siellä toimiville yritysryhmille suunnattu hyvinvointimatkailu-tuotteiden tuotekehityskoulutus, jonka tavoitteena on tarjota kv-markkinoille valmiille tai niistä kiinnostuneille yrityksille tuotekehityksen, myynnin sekä markkinoinnin työkaluja. Akatemiaan kuuluu vuosien 2016 ja 2017 aikana järjestettävät alueelliset tuotekehitysriihet (2-3 per vuosi) sekä eri puolella Suomea yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävät teemaseminaarit (2-3 per vuosi, esim. sauna-, villi ruoka -, tai kotimaiset hoidot teemoilla). Tuoteriihet räätälöidään alueella toimivan matkailualue-organisaatio-, hanke- tai kehitysyhtiökumppanin kanssa alueen toiveiden ja yritysten tarpeiden mukaisesti.

FinRelax Akatemian koulutusten tuloksena kerätään suomalaisen luonnon ja elämäntyylin inspiroimat matkailutuotteet ja tuotekokonaisuudet Visit Finlandin koordinoiman yhteisen FinRelax-brändin alle. Tuotteita markkinoidaan sekä Visit Finlandin omissa viestintä- ja markkinointikanavissa että valittujen kansainvälisten partnereiden jakelukanavissa.

Sisällöiltään FinRelax Akatemian Ready-, Steady-, ja Go-tason tuoteriihet on suunnattu eri kansainvälistymisen tasoilla oleville yrityksille tai yritysryhmille. Visit Finlandin kv-toimenpiteisiin mukaan pääsy edellyttää, että yritys ja sen tuotteet täyttävät Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit ja/tai yritys osallistuu Visit Finlandin järjestämiin kansainvälistymiskoulutuksiin.

 1. ”Ready” –tason riihet on suunnattu kv-taipaleen alkutaipaleella oleville yrityksille, jotka ovat yksin tai verkostona suunnittelemassa uusia hyvinvointimatkailutuotteita, ja tarvitsevat kehitystyön tueksi perustietoja sekä kohdemarkkinoista, potentiaalisista asiakkaista että markkinoiden odotusten mukaisesta tuotekehityksestä.
 2. ”Steady”-tason riihet on suunnattu kv-markkinointia tekeville yrityksille tai verkostoille, joilla jo on valmiita ideoita tai tuoteaihioita, mutta jotka tarvitsevat tukea hyvinvointimatkailutuotteiden viimeistelyyn, hinnoitteluun ja myyntikanavavalintaan.
 3. ”Go”-tason yritykset ovat kv-markkinoilla toimivia yrityksiä, joilla on jo myynnissä olevia hyvinvointituotteita, mutta jotka ovat kiinnostuneita uusista tuotekonsepteista ja myynti- ja markkinointikanavista FinRelax-ohjelman päämarkkinoilla Saksassa, Venäjällä ja/tai Japanissa.

Tuoteriihien sisällöt ja ohjelma (n. 4h per riihi)

Oheiset ohjelmarungot ovat suuntaa antavia ja alustavia ehdotuksia. Tavoitteet ja päivän sisältö räätälöidään yhteistyössä järjestävän tahon, asiantuntijoiden ja yritysten toiveiden perusteella.

FinRelax / READY

 • Ohjelmakatsaus
 • Tuotesuositukset ja –kriteerit
 • Alueellisen hyvinvointimatkailustrategian teemat ja kärjet
 • Tuotekehitysriihi pienryhmissä valittujen teemojen ja kärkien pohjalta
 • Tavoite: yhteinen näkemys, tavoite ja suunnitelma alueellisen/verkoston hyvinvointituotevalikoiman kehittämisestä

FinRelax / STEADY

 • Ohjelmakatsaus & Tuotesuositukset ja -kriteerit
 • Markkinakatsaus
 • Valitun teeman tai osa-alueen asiantuntijan katsaus
 • Tuotetuunausriihi pienryhmissä VF ja/tai muiden tilaisuuteen osallistuvien asiantuntijoiden johdolla
 • Tavoite: alueellisen hyvinvointistrategian mukaiset, valmiit tuotteet esim. tuotekortteina

FinRelax / GO

 • Ohjelmakatsaus & Tuotesuositukset ja -kriteerit
 • Markkinakatsaus ja matkanjärjestäjäkumppanit esittäytyvät
 • Mini-networking –tilaisuus: yritykset esittelevät omat tuotteensa esim. tuotekorttien avulla matkanjärjestäjille/myyjille.
 • FinRelax / GO –tuotekehitysriihien yhteyteen pyritään järjestämään ns. mini-FAM-vierailut, joiden aikana asiantuntija- tai matkanjärjestäjäkumppanit tutustuvat alueen yrityksiin ja tuotetarjontaan.
 • Tavoite: alueellisen hyvinvointistrategian mukaiset, valmiit tuotteet neuvotellaan myyntikanaviin

Tuotekehitysriihet käynnistyivät tammikuussa 2016 ja jatkuvat yritysten toiveiden mukaisesti koko ohjelman ajan.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

FinRelax-ohjelman projektipäällikkö Kiti Häkkinen: Tel +358 (0)50 453 4720; Mail kiti.hakkinen@visitfinland.com

 

Ladattavat