Matkailun digitaalinen kehitys

Globalisaatiokehitys ja digitalisaatio ovat kiihdyttäneet matkailun kilpailua entisestään, kun uudet digitaaliset kanavat ovat tuoneet keskenään kilpailevat vaihtoehdot helposti kuluttajan vertailtavaksi. Tämä antaa suomalaisille matkakohteille ja palveluille mahdollisuuden kilpailla aidosti lukuisten kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Systemaattisesti digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä pienikin matkailuyritys pystyy kohtaamaan kansainvälisen matkailijan useaan otteeseen matkailijan kokemuspolulla matkasta haaveilemisesta suunnitteluun ja varaamisesta matkan jälkeiseen aikaan.


Matkailun digitiekartta

Matkailun digitaalisuuden edistäminen nostettiin keskeiseksi toimenpiteeksi jo tammikuussa 2015 julkaistussa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2015–2025. Osana vuosille 2018–2019 myönnettyä Matkailu 4.0 -toimenpideohjelman lisärahoitusta matkailun digikehitykseen suunnattiin oma budjetti.

Kevään 2018 aikana toteutettiin alan asiantuntijoista koostuvalla ryhmällä matkailualan valtakunnallinen digitiekartta, joka viitoittaa yhteisen tekemisen suuntaa.

Missio

Digitaalisuus valtakunnallisesti hallussa ja tukemassa Suomen matkailun kasvua yli syklien, kestävästi.

Visio

Suomesta älykäs matkakohde, joka tarjoaa edelläkävijänä matkailijalle sujuvimman polun haaveilusta matkalle.

Ratkaisut

Työryhmä tunnisti kolme ratkaisukokonaisuutta, joiden avulla Suomen matkailuelinkeinon digitalisaatiota kiihdytetään:

Data-yhteistyö
”Saumaton asiakkaan ostopolku ja reaaliaikainen reagointi liiketoimintaympäristön muutoksiin”

Yhteensovitetun inventaarin luonti ja rajapintojen hyödyntäminen
”Suomalaiset matkailutuotteet ostettavissa monikanavaisesti online”

Yhteistyöllä edelläkävijäksi -ohjelma

1. vaihe: Rajatun ryhmän käynnistäminen
“Digitaalinen osaamisen ja palveluiden kehittäminen ketterästi ja kustannustehokkaasti yhteistyöllä”

2. vaihe: Skaalaus kansalliseksi toiminnaksi
“Digitalisaation hyödyntämisestä Suomen matkailun erottautumistekijä”

Tutustu tarkemmin suunnitelmaan ja toimenpiteisiin Matkailun valtakunnallisesta digitiekartasta. Lataa raportti alta.

 


Matkailun alustatalouden karttalehti

Business Finland, Valtionvirasto ja Työ- ja elinkeinoministeriö teettivät vuonna 2017 Digitaalisen alustatalouden tiekartaston, joka on myös kattava raportti alustataloudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Visit Finland teetti vastaavan selvityksen liittyen matkailuteollisuuteen v. 2018.

Tutustu kattavaan raporttiin matkailuteollisuuden alustataloudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Lataa raportti sivun alareunasta. 

Voit myös tutustua karttalehteen tässä webinaarissa.

 

 

14.1.2019

Ladattavat