LAATUTONNI EXPERT 2015 -KAMPANJA

Laatutonni_logo_300pxVISIT FINLAND JA HAAGA-PERHO HAASTAVAT SUOMALAISET MATKAILUYRITYKSET JA -ALUEET “LAATUTONNI EXPERT” -KAMPANJAAN!

Matkailuelinkeinon kansainvälistyminen vaatii yrityksiltä entistä enemmän liiketoiminnan monipuolista osaamista. Pitkäjänteisellä laadun parantamistyöllä matkailuyritykset saavuttavat tyytyväisemmät asiakkaat, paremman kannattavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn. Laatu ja erinomainen asiakaspalvelu takaavat yrityksen menestyksen tämän päivän haasteissa.

“Laatutonni Expert 2015″ on kampanja, jossa matkailuyritys tai -alue osallistuu uudistettuun Laatutonni- ohjelmaan ja saa “Laatutonni Expert 2015″ -statuksen lisäksi tehokkaita työkaluja menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla.

“Laatutonni Expert 2015″ -valmennuksen voi käydä läpi joko yritysryhmässä. avoimessa valmennusryhmässä tai yrityskohtaisesti verkkototeutuksena. Valmennus sisältää neljä valmennuspäivää:

  1. päivä: Missä mennään – ja mihin halutaan mennä?
  2. päivä: Palvelulla arvoa asiakkaalle
  3. päivä: Ydintoiminnot kuntoon!
  4. päivä: Vastuullisilla toimintatavoilla tulevaisuuteen

Halutessaan yritys voi jatkaa laatukoulutusta Laatutonnin erityistasoille (Advanced ja Exclusive, ks. alla) valitsemalla lisävalmennusmoduleita.

“Laatutonni Expert 2015″ -valmennuksen neljän päivän kurssi maksaa yhteensä 220 euroa + alv. eli 55 euroa + alv./päivä/yritys.

Lisätietoja kampanjasta antaa: Tom Källroos/Haaga-Perho, s-posti: tom.kallroos (at) haagaperho.fi, gsm 0400-184165.

 

********************************

Laatutonni on laadunkehittämisohjelma

Laatutonni on matkailualalle räätälöity laatuohjelma. Laatuvalmennus on käytännönläheistä koulutusta, jossa yrityksen henkilöstöä valmennetaan käyttämään erilaisia laadun kehittämisen työkaluja.

Mistä Laatutonni alkoi?

Suomen matkailun laatupolitiikan ja sen toteuttamisohjelman suunnitteluhanke sai alkunsa vuonna 2000 Visit Finlandin aloitteesta. Sen tarkoituksena oli nostaa matkailupalveluiden laatu niiden hintaa vastaavalle tasolle. Tätä työtä vauhdittamaan käynnistettiin “Laatutonni”, systemaattinen laadunkehitysprosessi. Laatutonnille asetettiin tavoitteeksi luoda matkailun pk-yrityksille yhtenäisiä laatukriteerejä, jotka soveltuvat mahdollisimman laajalti elinkeinon eri sektoreille ja eri yrityksille. Laatutonni-vision mukaan koulutuksen, kenttäohjauksen ja muun tuen avulla tuhat yritystä on mukana ohjelmassa muutamassa vuodessa – ja mikä tärkeintä – kykenee itse jatkamaan ja ylläpitämään systemaattista laatutyötä. Laatutonni käynnistyi huhtikuussa 2001.

Laatutyöllä menestykseen

Me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä suomalaisen tuotteen ja palvelun korkeaa laatua. Pelkkä tuntuma ei kuitenkaan riitä kansainvälisillä markkinoilla. Tarvitaan työkaluja osoittamaan laadun taso. Laatutonni-diplomi, sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmä esim. ISO 9001 tai jokin muu osoitus yrityksen laadunvarmistusjärjestelmästä antaa uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Tehokkaat työkalut

Laatutonnivalmennuksissa käytetään kolmea tehokasta kehittämisen keihäänkärkeä: itsearviointia, Laatutonnityökirjaa ja LaatuVerkkoa. Itsearvioinnilla tunnistetaan kehittämiskohteet ja jäsennetään laadunkehittämissuunnitelma yritykseen. Jatkossa itsearviointi toimii sisäisen laatuauditoinnin työkaluna. Laatutonnityökirja avulla työ etenee hallitusti ja työpohjat helpottavat dokumentointia LaatuVerkko on verraton työväline laadun kehittymisen seurantaan ja siihen tärkeimpään: asiakkaan kuuntelemiseen yrityksen toiminnan kehittämiseksi oikeaan, ostajan suuntaan.

Uudistunut Laatutonni – Erityistasot

Laatutonni laadunkehittämisohjelma uusittiin vuonna 2013. Uusi Laatutonni antaa yrityksille mahdollisuuden räätälöidä laatuvalmennuksen oman tarpeensa mukaisesti eri tasojen ja modulien avulla. Valmennus sisältää kolme tasoa:

  1. Neljäpäiväisen EXPERT perustason, jonka läpikäytyään yritykset saavat Laatutonni-diplomin (ks. myös Laatutonni Expert 2014).
  2. Kaksipäiväisen ADVANCED jatkotason, johon voivat osallistua kaikki Laatutonni-basic ohjelman läpikäyneet yritykset. Yritykset valitsevat tason kuudesta modulista omaa laatutyötänsä parhaiten palvelevan kokonaisuuden.
  3. Kaksipäiväisen EXCLUSIVE jatkotason, johon voivat osallistua itsearviointipäivän jälkeen kaikki yritykset, joilla on laatukäsikirja ja jotka ovat aktiivisia LaatuVerkon käyttäjiä. Tällä tasolla yritykset valitsevat 15:stä modulista oman laatyönsä kannalta oleellisimmat ja muodostavat niistä kahden päivän valmennuskokonaisuuden.

Tarkemmat kuvaukset Laatutonnivalmennuksista ja LaatuVerkosta löydätte sivuilta www.laatutonni.fi.

 

Suositukset matkailun laatutyölle Suomessa – selvitys matkailun kansallisen laatutyön kehittämiseksi elokuu 2014-toukokuu 2015

Visit Finland oli Laatutonnin kautta mukana Haaga-Helian projektissa, jossa selvitettiin suomalaisten matkailuyritysten näkemyksiä laatutyön tärkeydestä ja tulevaisuudesta. Lue lisää projektin loppuraportista.

27.5.2015