Jakelukanavat

Matkanjärjestäjät, matkatoimistot ja online-jakelukanavat

Venäjän matkanjärjestäjärekisterissä oli toukokuun 2015 puolessa välissä 789 matkanjärjestäjää, joilla on oikeus järjestää ulkomaanmatkoja. Venäjän talouden epävarmuus, valmismatkojen kysynnän väheneminen ja omatoimisten varausten lisääntyminen ovat vähentäneet matkanjärjestäjien määrää viime aikoina ja vähenemisen uskotaan jatkuvan tulevaisuudessakin.

Suomen kannalta tärkeimmät

N. 50 toimistoa Pietarissa ja 40 Moskovassa järjestää matkoja Suomeen ympärivuotisesti.

Volyymiltaan suurimmat pietarilaiset toimistot ovat West Travel, Bontour, Edelweiss, Finnorvica ja Uncle Nick. Lisäksi Pietarissa on monia pienempiä tärkeitä tuottajia, jotka erikoistuvat esim. yhteen alueeseen Suomessa.

Moskovassa suurimmat Suomi-tuottajat ovat Pac Group, Viking Travel, Jazz Tour, DSWB ja Russian Express. Näiden lisäksi kaupungissa on Pietarin tapaan suuri joukko pienempiä tärkeitä tuottajia, jotka erikoistuvat esim. yhteen alueeseen Suomessa

Yhä useampi venäläinen tekee matkavaraukset omatoimisesti ja pakettimatkojen suosio on vähentynyt. Talouskriisi on entisestään vahvistanut tätä trendiä. Kansainväliset lentolippujen ja majoitusten varausportaalit ovat tärkeimpiä online -toimijoita myös Venäjällä.

Uudet potentiaaliset

Matkanjärjestäjien rooli korostuu ennen kaikkea special interest travel, technical visits ja MI sektorin matkajärjestelyissä. Voidaan olettaa, että myös monet nykyisin vapaa-ajan matkoja tuottavat toimijat pyrkivät löytämään liiketoiminnalleen uusia edellytyksiä näistä sektoreista.

Venäjän kasvukeskuksissa Pietarin ja Moskovan ulkopuolella maan taloudellisen tilanteen parannuttua joukko matkatoimistoja, joiden Suomi-tuntemuksen lisäämisellä voidaan mahdollisesti lisätä maamme myyntiä kahden pääkaupungin ulkopuolella.

 

Tärkeimmät matkanjärjestäjälistaukset maittain löytyvät myös Visitfinland.comista.

Tutustu ja hyödynnä omatoimisesti myös teemakohtaisia jakelutiekartoituksiamme

Sähköisten jakelukanavien kartoitus Outdoors Finland- ja Kylämatkailu -teemoista – Venäjä

Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa – Venäjä