matkailusilmä – Visit Finlandin asiakaslehti

Matkailusilmä siirtyi historiaan – Visit Finland -viestintä ohjataan sähköisiin kanaviin

Matkailusilmän ensimmäinen painettu versio ilmestyi vuonna 1976. Kesäkuun numero 2016 oli viimeinen, niin painettuna kuin nettiversionakin.

Pääpaino kotimaan sidosryhmäviestinnässä tulee olemaan www.visitfinland.fi -sivustolla.