Landsöversikter

Närmare information (på finska och/eller engelska) om hur marknadssituationen utvecklats på Visit Finlands viktigaste marknadsområden – om hur folk reser till utlandet i allmänhet och om marknadssituationen ur Finlands synvinkel.