Marknadsföringsåtgärdernas olika roller

ÅTGÄRDERNA VARIERAR ENLIGT MARKNADERNA

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på marknadsföringen av bilden av ett turismland och stödjande produktmarknadsföring. Tyngdpunkten flyttas småningom från Europa till Asien, huvudsakligen till Kina och delvis till Japan medan Ryssland alltjämt är ett viktigt och centralt marknadsområde.

I all marknadsföring betonas Visit Finland-kanalerna, av vilka den viktigaste är vår egen webbtjänst visitfinland.com. Dessutom är Visit Finland närvarande i de mest centrala sociala medierna med målet att erbjuda slutanvändarna ett högklassigt och upplevelserikt innehåll.

I kampanjerna är Visit Finland starkt närvarande i online-medierna. Det stöds med offline-åtgärder.

Man satsar alltjämt på PR och mediearbete såväl i form av mediebesök och evenemang.

B2B-evenemang och studiebesök är den fjärde viktiga delen av marknadsföringen. Visit Finland  deltar på de viktigaste proffsmässorna i Europa. Dessa är bl.a. ITB, IMEX, WTM och EIBTM. Dessutom ordnar Visit Finland B2B-evenemang antingen i Finland eller på målmarknaderna. B2B-åtgärder, studiebesök och produktmarknadsföringskampanjer genomförs i samarbete med näringen. Visit Finland gör också landspecifika säljfrämjande åtgärder.

Marknadsföringsåtgärderna

Marknadsföringsåtgärdernas fördelning enligt satsning

Åtgärderna med närmare beskrivningar, kontaktuppgifter och uppgifter om deltagande på finska/engelska finns på sidorna Toimenpiteet maittain.

 

Save

1.8.2016