Marknader

VISIT FINLANDS MARKNADER HAR DELATS IN I TRE OLIKA KATEGORIER

 

1. Närområdena och övriga länder där Finland redan är känt som turismland

Ryssland, Tyskland, Holland, Belgien och Schweiz: Som åtgärder produktmarknadsföring och/eller B2B-åtgärder samt delvis PR och media.

2. Länder där Finland är känt, men inte som turismland

Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien: Undersökningar visar att det på dessa europeiska marknader finns i proportion mest människor i målgruppen, dvs. “moderna humanister”, som är tilltalade av att resa till ett land som Finland. Som åtgärder produktmarknadsföring, B2B-åtgärder samt PR och media.

3. Fjärrmarknader dvs. länder där Finland ännu inte är känt

Kina, Japan och USA: Från början av år 2014 flyttas tyngdpunkten allt mer till Asien, i synnerhet Japan och Kina. Också tyngdpunkten för imagemarknadsföringen flyttas till dessa länder. Dessutom görs produktmarknadsföring samt PR- och B2B-åtgärder.

I USA förverkligar Visit Finland marknadsföringen i huvudsak via det samnordiska bolaget STI Inc. tillsammans med de övriga nordiska länderna.

 

 

17.6.2016