Målgrupp

moderna humanister

 

aurora_experience_328x275Den primära målgruppen för varumärkesarbetet består av cirka 15 procent av världens resande befolkning. Den målgrupp vi har valt har värderingar och attityder som gör att de attraheras av att resa till ett land som Finland. ”Moderna humanister” har redan sett världens metropoler. De är öppna för nya upplevelser och att utveckla sig själva. De värdesätter framför allt livskvalitet och ansvarstagande. Målgruppen tas fram i varje land med hjälp av forskningsmetoderna RISC och VALS.

Läs mer om undersökningen Moderna humanister (på finska).

 

organisationsmöten och kongresser

Huvudsakliga målgrupper för marknadsföringen av organisationsmöten och kongresser är internationella, vetenskapliga samfund eller organisationer, deras finländska medlemmar och beslutsfattare samt utländska aktörer som beslutar om kongressarrangemang. Målgrupper för företagsmöten och företagsevenemang är incentive-företag och resebyråernas incentive-avdelningar.

 

17.6.2016