Utmanarvarumärke

VI ÄR ETT UTMANARVARUMÄRKE

Finlands andel av alla turistinresor i världen är bara ungefär 0,4 procent. I det sammanhanget kan man inte vara för modig. Det är omöjligt att skilja sig från mängden med en något för alla-profil. Därför har tyngdpunkten för Visit Finland-marknadsföringen flyttat från traditionell produktmarknadsföring till att skapa en bild av Finland som turism-Finland, ett varumärke.

Eftersom det med vår marknadsföringsbudget är omöjligt att utmana konkurrenterna måste Visit Finlands reklam träda fram ur mediebruset på andra sätt. Det innebär att man lösgör sig från traditionell turismmarknadsföring. Den egna profilen syns både i reklamens stil och i medievalen. Ett starkt och konsekvent reklamkoncept, som testats på målmarknaden i förväg, hjälper i uppgiften.

 

 

17.6.2016