Mediebank

MEDIEBANKEN ÄR EN TJÄNST FÖR DELNING AV HÖGKLASSIGT INNEHÅLL

Imagebank.VisitFinland.com

Det huvudsakliga målet med mediebanken är att sprida Visit Finlands fina bilder och videor i hela världen.

  • Mediebanken är framför allt i pressens och i turismbranschens eget bruk.
  • Satsar på mycket högklassiga bilder och videor.
  • Visit Finland skaffar bilderna och sörjer för rättigheter för så bred spridning som möjligt.

Det varumärkesenliga innehållet sprids aktivt via Visit Finlands sociala medier.

Mediebanken förutsätter registrering.

8.9.2017