Finland-presentationer

FINLAND-PRESENTATIONER OCH ÖVRIGT MATERIAL

Finland-presentationen Finland Presentation (pdf, 35 MB) kan du använda fritt när du vill dela med dig av berättelsen om Finland till dina vänner, kolleger eller samarbetsparter ute i världen.

Bilder, region- och temabeskrivningar m.m. för samarbetsparternas bruk finns i Visit Finlands mediebank.

Fler Finland-presentationer kring flera olika teman finns på sidan Team Finlands verktyg för Finlandsbilden .

 

21.5.2014