Marknadsföringstjänster

Marknadsföringstjänster 

Turism-Finlands, Visit Finlands grundidentitet består av fyra egenskaper:

  • pålitlig (credible)
  • positivt paradoxal (contrasting)
  • skapande (creative)
  • avslappnad (cool)

Finlands andel av alla världens turistankomster uppgår till cirka 0,4 procent. Mot den bakgrunden går det inte att vara för djärv. Det är omöjligt att skilja sig ur mängden med ett något för alla-grepp. Fokus inom Visit Finland-marknadsföringen har övergått från traditionell produktmarknadsföring till landsimage, varumärke. Visit Finland är ett utmanarvarumärke och det syns såväl i uttryckssättet som i den visuella kommunikationen.

Målet för varumärkesarbetet

Det viktigaste syftet är att få Finland in tidigare i turisternas planerings- och drömprocess och göra Finland mer känt som ett attraktivt resmål. Det centrala målet är att maximera turisminkomsterna, inte nödvändigtvis antalet övernattningar.

 

Marknadsföringstjänster

Visit Finlands tjänster består av produktmarknadsföringskampanjer, säljevenemang, medie- och näringsbesök, on line-synlighet och andra eventuella försäljningspromotionstjänster. Därtill har Visit Finland utomlands ett eget nätverk av Visit Finland-representanter med uppgift att upprätthålla och utöka B2B-kontakterna.

Närmare information om Visit Finlands tjänster per land:
Storbritannien, USA, kontinentala Europa, Kina, Japan och, incoming Skandinavien, Ryssland och Ukraina: Acting Director, Head of Global Sales Promotion Heli Mende, e-post: fornamn.efternamn (at) visitfinland.com.

 

Meetings & Events

Försäljningspromotion och marknadsföring av kongresser, möten och företagsevenemang genomförs under namnet Finland Convention Bureau.

Huvudsakliga målgrupper för marknadsföringen av organisationsmöten och kongresser är internationella, vetenskapliga samfund eller organisationer, deras finländska medlemmar och beslutsfattare samt utländska aktörer som beslutar om kongressarrangemang. Målgrupper för företagsmöten och företagsevenemang är incentive-företag och resebyråernas incentive-avdelningar.

Fokus inom marknadsföringen ligger på personliga kontakter, branschmässor samt försäljningspromotionsresor. Visit Finland deltar i branschens internationella verksamhet genom att medverka i organisationer inom Meetings Industry-branschen.

24.8.2016