Nyheter

Visit Finland Nyheter Januari 2014

Japan och Kina – ”Betydelsefulla bemötanden”. Visit Finland -kampanjerna börjar i mars och april. Samla ihop aktörerna i ditt område och kom med! Japan –…

Läs mer

Finpros verksamhet reformeras − CTF blir en del av Finpro

Arbets- och näringsministeriet har inlett en beredning som syftar till att väsentligen reformera Finpros verksamhet. Samtidigt är det meningen att Centralen för turistfrämjande CTF från…

Läs mer

Centralen för turistfrämjandet (CTF)


Centralen för turistfrämjandet är ett ämbetsverk underställt arbets- och näringsministeriet som i egenskap av nationell expert på turistbranschen och aktiv aktör svarar för främjandet av den finländska turismen internationellt.

Centralen för turistfrämjandet stöder branschens företag och företagsgrupper i utvecklingen och marknadsföringen av turisttjänster riktade till den internationella marknaden.

CTF:s verksamhet finansieras ur statsbudgeten. CTF:s budget för år 2014 är 10,037 miljoner euro. Vidare deltar finsk turismnäring i marknadsföring med CTF med ca 1,3 miljoner euro.