Statistik

Statistik

Inkvarteringsstatistik

På de här sidorna finns uppgifter om övernattningar hos inkvarteringsföretag (på finska och/eller engelska). Statistiken grundar sig på Statistikcentralens inkvarteringsstatistik.

Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Uppgifterna i inkvarteringsstatistiken behövs för uppföljning och främjande av turism i det egna landet och från utlandet till Finland samt för planering av investeringar i turism på landsomfattande och lokal nivå.

Rudolf-statistiktjänsten finner du uppgifter om övernattningar hos inkvarteringsföretag: hur övernattningar fördelar sig enligt gästernas hemland och enligt storregion, region eller kommun. Rudolf omfattar både den mest aktuella månadsstatistiken och de långsiktiga trenderna – 80 länder, sedan 1995.

Under punkten Pohjoismainen vertailu (jämförelse mellan de nordiska länderna) framgår hur Finland placerar sig jämfört med de övriga nordiska länderna. Informationen finns både på månads- och årsnivå.

 

Ekonomiska effekter

Den här sidan innehåller samlad information om turismens ekonomiska betydelse, omfattning och sysselsättningseffekter. Det omfattar resebalansen, satellitbokföring för turismen, grundläggande uppgifter om turismen på finska och engelska och hur bruttonationalprodukten (BNP), exporten av varor och tjänster samt inkomsterna från turismen har utvecklats (tyvärr endast på finska och engelska).

Kongresstatistik

Finland Convention Bureau (FCB)  upprätthåller en databas över internationella organisationsmöten och kongresser i Finland. Den årliga statistiken utges i slutet av mars följande år.

11.4.2017