Ett av huvudmålen i Visit Finlands strategi är utvecklingen av efterfrågade produkter och tjänster. I praktiken innebär detta att Visit Finlands mål är att se till att de produkter och tjänster som besökare stöter på i Finland uppfyller deras förväntningar och behov. Ansvaret för utbudet och utvecklingen av detta ligger främst hos turistföretagen, men Visit Finland strävar efter att hjälpa företagen genom att tillhandahålla information och skapa verktyg.

TILLVÄXTPROGRAM OCH NATIONELLA PROGRAM FÖR PRODUKTUTVECKLING SOM ETT VERKTYG FÖR INTERNATIONALISERING AV DEN FINSKA TURISTBRANSCHEN

Visit Finlands tillväxtprogram och temabaserade paraplyprogram spelar en viktig roll när det gäller produktutveckling. De treåriga projektplanerna för tillväxtprogrammen FinRelax, Den maritima skärgården och StopOver Finland omfattar olika aktiviteter för utveckling, försäljning och marknadsföring. Syftet med programmen är att öka antalet övernattningar från målländerna och öka antalet deltagande samarbetspartners. Team Finlands tillväxtprogram finansieras av det finska arbets- och näringsministeriet. Här nedan finns en närmare beskrivning av varje program.

De nationella paraplyprogrammen för utveckling av sommaraktiviteter (Outdoors Finland) och kulturturism (Culture Finland) baseras på temaspecifika utvecklingsstrategier. Strategierna utvecklas i nära samarbete med företag och övriga organisationer för reseutveckling. Målet för utvecklingsprogrammen är att styra och samordna utvecklingsarbetet i olika delar av Finland i syfte att förbättra företagsnätverken och säkerställa en god kvalitet och exportmöjlighet för produkterna inom de olika temana. Utvecklingsarbetet syftar även till att reglera utvecklingen av produkt- och tjänsteutbudet i enlighet med hur den finska turismbilden ska kommuniceras.

Collection 2_600x150

KVALITET TILL TUSEN

Kvalitet är en viktig faktor vid utveckling av ett produkt- och tjänsteutbud. Visit Finland har specifika internationaliseringskriterier och produktrekommendationer som förbättrar produkternas konkurrenskraft på internationella marknader. Visit Finland stöder programmet Kvalitet till tusen, som har utformats för turistbranschen. Kvalitetscoachning från Haaga-Perho omfattar praktiska moment som driver företag mot en långsiktig och systematisk kvalitetsutveckling.

Kvalitet till tusen hjälper turismföretag med kvalitetsutveckling.  Kvalitetscoachning omfattar en praktisk utbildning på tre eller fyra dagar där företagets personal utbildas i att använda olika verktyg för kvalitetsutveckling.

FYRA PRODUKTTEMAN FÖR PRODUKTUTVECKLING

Fokusområdena för produktutveckling utgörs av våra fyra strategiska teman: välbefinnande, kultur, sommar och vinter

Det internationella intresset gällande turism för välbefinnande har ökat under den senaste tiden. Finland har bästa möjliga förhållanden för att erbjuda turister produkter inom välbefinnande när det gäller ren natur, lugn och bastubadande. Det finns inget paraplyprogram för utvecklingskontroll på nationell nivå, men Visit Finland strävar efter att förbättra den temabaserade produktutvecklingen i enlighet med specifikationerna i Finrelax®.

Vinterturism har särskilt utvecklats på ett bra sätt i Finland under de senaste åren och Finland har en tydlig internationell profil som ett härligt vinterland. Vinter är förmodligen Finlands populäraste produkttema och vårt varierande produkt- och tjänsteutbud har gett Finland en tydlig konkurrenskraftig fördel jämfört med andra vinterresmål. För att kunna stå emot den ökande konkurrensen är det viktigt att hålla sig uppdaterad med turisternas önskemål och förväntningar, samt via ett kontinuerligt förnyelsearbete säkerställa fortsatta framgångar under kommande år.

Urvalet av produktteman baseras på rådande globala trender, samt flera studier om intressen hos Finlands målgrupper som har utförts av Visit Finland och dess samarbetspartners.

Individuella strategier har sammanställts för varje enskilt tema i samarbete med de företag som representerar dessa teman, samt andra organisationer för turismutveckling.

NATIONELLA UTVECKLINGSSTRATEGIER

Utvecklingsstrategierna utgör en guide för Visit Finlands arbete med produktutveckling och tillhandahåller riktlinjer och ett mål för hela branschen på en nationell nivå. Den finska turismstrategin anger huvudpolicyer för produktutvecklingsstrategier. De här strategierna baseras på teman och gäller fram till 2018.

INTERNATIONALISERINGSVERKTYG SKAPADE AV VISIT FINLAND

Kvalitet är en viktig faktor vid utvecklingen av produktutbudet. Visit Finland har specificerat INTERNATIONALISERINGSKRITERIER, som används för att underlätta produktutveckling och förbättra produkternas konkurrenskraft på den internationella marknaden.

INTERNATIONALISERINGSGUIDEN FÖR TURISMFÖRETAG syftar till att erbjuda ett praktiskt verktyg för små och medelstora företag som har börjat sälja sina produkter till internationella kunder eller som funderar på att göra det.

Tillväxtprogrammen, samt paraplyprogrammen Outdoors Finland och Culture Finland, har också producerat ett stort antal studier och verktyg som stöd för produktutveckling.

 

Team Finlands Utvecklingsprogram: FinRelax, Maritima Skärgården och StopOver Finland

10.08.2016

FINRELAX – GÖRA FINLAND TILL DET PRIMÄRA RESMÅLET FÖR VÄLBEFINNANDE I planerna för tillväxt och förnyelse inom resebranschen, som har sammanställts av det finska arbets-…

Läs mer
Outdoors Finland och Culture Finland

10.08.2016

PARAPLYPROGRAMMET OUTDOORS FINLAND Den finska naturen är en av de viktigaste och mest attraktiva turismfaktorerna. Produkter spelar en viktig roll när det gäller turism och…

Läs mer